Nye ansikter hos Krohne

For å møte økende etterspørsel fra kundene og styrke bredden i kompetanse har Krohne Norway nylig ansatt to nye medarbeidere.

0

Kjetil Rabba skal jobbe mot nye industriprosjekter som innebærer hydrogen, biogass, batterier og karbonfangst osv . Dette er områder Krohne ønsker å prioritere. Rabba skal jobbe med det grønne marked og løsninger fra Krohnes produkter og systemer.
Rabba er utdannet elektroingeniør fra Horten og strategi og ledelse på BI. Han har bred erfaring fra energiindustrien, som prosjektingeniør, prosjektleder og forretningsutvikler. Rabba kommer fra stilling innen salg og markedsføring fra O&G og offshore vind.

Linn Kristiansen skal jobbe med salgsstøtte, administrasjon, kundebehandling og planlegging for de reisende tekniske salgsingeniørene hos Krohne.  Kristiansen har bred yrkeserfaring fra en rekke bransjer, som shipping, fiskeforedling, opplæring og yrkesfag.
Kristiansen har en Bachelorgrad fra Høgskolen i Østfold innen opplæring og arbeidsledelse. Kristiansen har i de siste årene arbeidet innenfor opplæring i yrkesfag.