Lanserer løsning for å overvåke mikroplast

Automatiske prøvetakere og analyseinstrumenter er viktig for styring av renseprosesser, dokumentasjon og varsling av uønskede hendelser. Nå lanseres en ny oversikt innen feltet samt en analyseenhet som blant annet kan spore mikroplast.

0
SP5-S er en stasjonær prøvetaker for vann i industriutførelse. Helautomatisk med kjøling\oppvarming etter behov. SP5-S kan ta prøver med et tastetrykk eller til forhåndsprogrammerte tider.

Både på faste installasjoner, som vannverk og avløpsrenseanlegg, men også på imidlertidige anleggsområder, er det klare krav til overvåking og dokumentasjon av utslipp til miljø. Til formålet er stadig flere typer automatiske prøvetakere og analysestasjoner i ferd med å bre om seg. 

Nå lanserer Sigum Fagerberg en ny serie prøvetakere som også kan spore mikroplast. Samtidig samler man alt som dreier seg om automatiske prøvetakere i en oversikt. 

– Vi har i mange år levert prøvetakere, blant annet til norske VA-anlegg, både til drikkevann og avløpsrensing. Nå tar vi det et hakk videre med en helt ny nettside om prøvetakere; provetaker.no. Her deler vi all vår kunnskap om prøvetakere og har som mål å tilby et nettsted med «alt du trenger å vite om prøvetakere”, forteller Lars-Andreas Eriksen hos Sigum Fagerberg.

Det stilles stadig høyere krav til å kunne dokumentere hva som slippes ut i miljøet, og med en god prøvetaker vil dette kunne gjøres innenfor det som er satt av gjeldende lover og regler.

– Vi får ofte henvendelse fra bedrifter som er pålagt å investere i en automatisk prøvetakerenhet. Mange av de sitter med mange spørsmål og stor usikkerhet om hva som kreves for å oppnå kravene om representativ prøvetaking ihht kravene i ISO 5667-10, EN16479. Vi forsøker å veilede kundene ved å dele kunnskap og erfaringer, og gir som regel kunden en innføring i de viktigste prinsippene og teori for de forskjellige prøvetakerne vi har i vårt utvalg. Vi forsøker å gi god hjelp til hvilken løsning som egner seg best for behovet forteller Eriksen.

Nå lanserer man blant annet sporing av mikroplast, virus, miljøgifter mm. Dette dreier seg om lave konsentrasjoner noe som krever skånsom prøvetaking og utfiltrering fra store volumer (opp til 1000 liter).

– Vi har lang erfaring fra sporingsprøvetaking, hvert system tilpasses applikasjonen som skal tas prøve fra. Målet er å få kontroll og høste representative prøver. Analyse, mengde og nivåer henger jo sm regel sammen. Flere av instrumentene vi beskriver på vår nye nettside kan integreres i prøvetakerne eller monteres i tilknytning. For eksempel mengdeproporsjonal prøvetaking styres fra en vannmåler, her har vi kanskje markedets beste utvalg både for fulle og delfylte rør, kanaler, renner elver og grøfter, i tillegg til både stasjonære og portable clamp-on løsninger, sier Eriksen.