Busör avløpsrenseanlegg Laholmsbuktens VA

Skal modernisere renseanlegg i Halmstad

Busör renseanlegg ble bygget i 1968 og ligger i den nordlige delen av Halmstad. Med mer enn 50 år bak seg har anlegget nå behov for modernisering og utvidelse for å kunne ivareta fremtidige behov på en mer bærekraftig måte.

0

AF Gruppen er tildelt oppdraget med å bygge ut og modernisere Busör avløpsrenseanlegg i Halmstad kommune.

Oppdragsgiver er Laholmsbuktens VA. Avløpsrenseanlegget i Busör tar hånd om avløpsvann fra områdene Villshärad, Haverdal, Särdal, Steninge-Skipås og byene Harplinge og Gullbrandstorp.

Busör avløpsrenseanlegg ble bygget i 1968 og ligger i den nordlige delen av Halmstad. Med mer enn 50 år bak seg har anlegget nå behov for modernisering og utvidelse for å kunne ivareta fremtidige behov på en mer bærekraftig måte.

Området, og spesielt kyststrekningen, er et populært feriemål. Her ligger mange fritidsboliger og en rekke campingplasser, noe som påvirker belastningen på renseanleggene, spesielt i sommerhalvåret. De neste ti årene anslås befolkningen i området å øke med rundt 500 personer, noe som er en av grunnene til at anlegget må bygges ut.

Det AF Bygg Syd som skal utføre prosjektet. Selskapet driver byggeprosjekter i det sørvestlige Sverige med kontorer i Halmstad og Löddeköpinge og bygger boliger, lokaler og industrier med vann- og avløpsrenseanlegg. AF Bygg Syd har en omsetning på rundt 400 millioner og selskapet har rundt 70 ansatte.

– AF Gruppens virksomhet i Sør-Sverige er spesialister på bygging av vann- og avløpsanlegg. Vi ser frem til å levere Halmstad kommune et anlegg av svært høy kvalitet, sier Bård Konrad Frydenlund, konserndirektør for Sverige i AF Gruppen.

Laholmsbuktens VA AB (LBVA) har ansvaret for den generelle vann- og avløpsforsyningen i Halmstad og Laholm kommuner. LBVAs grunnleggende oppgave er å levere bærekraftige vanntjenester.

Med utgangspunkt i Agenda 2030 forsyner LBVA kommunene Halmstad og Laholm med drikkevann og sørger for at vannet vi slipper ut er fritt for giftstoffer og forurensninger.
Det produseres rundt 30 000 m3 drikkevann hver dag og distribueres til husholdninger og bedrifter. Dette gjøres ved hjelp av 24 vannverk, 12 renseanlegg, 300 mil med rørledninger og cirka 140 ansatte.

Kontraktsverdien er ca. MSEK 134 ekskl. mva.