Om planer og drikkevann

Mattilsynet inviterer til digitalt veiledningsmøte om arealplanlegging og drikkevann tirsdag 28. november. Tema for møtet er hva Mattilsynet legger vekt på i kommuneplaner, og hva du kan gjøre for å ivareta hensynet til drikkevann i arealplanleggingen.

0

Mange kommuner har få påpakk fra Mattilsynet i forbindelse med reservevannforsyning. Stadig kommuner er i fred med å slutte seg til et samarbeid med nabokommuner der det er mulig. I hver enkelt kommune har drikkevann en viktig rolle i forbindelse med beredskap og samfunnssikkerhet. Det er en av grunnene til at Oslo kommune må bygge ut vannforsyningen med godt over 30 milliarder.

Nå inviteres kommunene til fagseminar om vannforyning, som kjent skal Mattilsynet involveres i alle plansaker som berører drikkevann. Mattilsynet uttaler seg som sektormyndighet i plansaker på alle de nevnte områdene, og man ønsker derfor å være i tett dialog med arealplanleggere i kommunene, slik at prosessen rundt arealplanlegging skal være smidig og effektiv.

Målet med veiledningsmøtet er at de som jobber med arealplanlegging i kommunen kjenner til Mattilsynets forvaltnings- og ansvarsområder, at man kjenner til at når man skal involvere Mattilsynet, at man kontakter Mattilsynet når man er i tvil, og at arbeidet med plan og drikkevann blir enklere og mer effektivt.

Man kommer særlig til å gå igjennom:

  • Nye nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging – drikkevann
  • Nye nasjonale mål for vann og helse
  • Mattilsynets saksområde inn i kommuneplanens arealdel
  • Hva Mattilsynet forventer at dere tar med i planleggingen
  • Kommunens plikter til å følge opp beskyttelse av drikkevann i planprosessene

Påmelding:

Møtet er rettet mot alle som jobber med arealplanlegging i norske kommuner, men er åpent for alle interesserte. Møtet gjennomføres på Teams og det vil være mulighet for å stille spørsmål. Det blir gjort opptak av møtet.

Tidspunkt er tirsdag 28. november kl 10:00-11:00 Meld deg på nettseminaret.