Anna Hamrin er markedssjef for Ramboll Water Sverige. Foto: Rambøll

Rammeavtale til 1 300 millioner SEK

Rambøll har tidligere samarbeidet med Stockholm Vatten och Avfall, blant annet med det nye avfallssorteringsanlegget som etableres i Högdalen, og med gigantprosjektet SFA (Stockholms fremtidige avløpsrensing), som er Stockholms største miljøprosjekt med mål om å forbedre fosfor- og nitrogenrensing av vannet som tilføres Østersjøen, som blant annet inkluderer den nye avløpstunnelen fra Bromma til Henriksdal.

0

Rambøll har vunnet rammeavtalen “Tekniske konsulenter – Design for Stockholm Vatten och Avfall .” Rambøll skal i henhold til rammeavtalen være hovedleverandør for:

Delområde 1 – Rørnett og andreleverandør

Delområde 2 – Bygg og prosess.

Rambøll har tidligere samarbeidet med Stockholm Vatten och Avfall, blant annet med det nye avfallssorteringsanlegget som etableres i Högdalen, og med gigantprosjektet SFA (Stockholms fremtidige avløpsrensing), som er Stockholms største miljøprosjekt med mål om å forbedre fosfor- og nitrogenrensing av vannet som tilføres Østersjøen, som blant annet inkluderer den nye avløpstunnelen fra Bromma til Henriksdal.

– Stockholm Vatten och Avfall er en nøkkelkunde for Rambøll Sverige med en rekke prosjekter hvor flere av Rambølls øvrige forretningsområder også er involvert. Å igjen bli hovedleverandør for delområde 1 er en kvittering for det gode arbeidet vi har gjort, sier Anna Hamrin, Sverigesjef Ramboll Water.

For oppgaver innenfor rammeavtalen vil det kreves tjenester som prosjektering av ledningsnett, undersøkelse av ledningstraséer, hydraulisk modellering, prosjektering av nye rensetrinn/vannverk for produksjon av drikkevann, prosessundersøkelser, geo- og miljøteknikk og hydrogeologi.

I tillegg vil det kreves tjenester på andre tekniske områder for å kunne produsere komplette dokumenter for anskaffelse av kontrakter. Rambøll er rangert som nummer én i anskaffelsen. Avtaleperioden startet i oktober 2023 og løper senest til 2029. Rammeavtalen har et takvolum på 1 300 millioner SEK.

For oppgaver innenfor rammeavtalen vil det kreves tjenester som prosjektering av ledningsnett, undersøkelse av ledningstraséer, hydraulisk modellering, prosjektering av nye rensetrinn/vannverk for produksjon av drikkevann, prosessundersøkelser, geo- og miljøteknikk og hydrogeologi. I tillegg vil det kreves tjenester på andre tekniske områder for å kunne produsere komplette dokumenter for anskaffelse av kontrakter. Rambøll er rangert som nummer én i anskaffelsen.

– Stockholm Water and Waste har ambisiøse bærekraftsmål som passer Rambølls strategi. Det føles derfor viktig og godt at vi fortsetter å jobbe sammen for et bærekraftig og voksende Stockholm, sier Anna Hamrin.

Rambølls forretningsområde Water har rundt 170 ansatte i Sverige med kompetanse innen blant annet VA-prosess, overvann, klimatilpasning, ledningsnettplanlegging, ledningskoordinering og grunnvannsspørsmål. Takket være gode referanser og god forståelse for Stockholm Water and Waste sitt prosjekt, har Rambøll nå vunnet rammeavtalen vedrørende prosjektering av ledningsnettet samt konstruksjon og prosess.