Det var tre fornøyde ordførere som tidligere i år kunne sette sine signaturer på avtalen om samarbeid om felles avløpsrenseløsning. Fra venstre Gunn Cecilie Ringdal, Lier, Monica Myrvold Berg, Drammen og Lene Conradi, Asker.

Samarbeid om felles renseløsning

Rundt Oslofjorden er det store utfordringer med utslipp fra både landbruk og offentlig kloakk. Å få til samarbeid vil kunne holde kostnadene nede. Drammen, Lier og Asker signerte tidligere i år den første avtalen om et felles regionalt renseanlegg. Anlegget er planlagt å være ferdig til drift i 2030.

0

Rundt Oslofjorden er det store utfordringer med utslipp fra både landbruk og offentlig kloakk. Å få til samarbeid vil kunne holde kostnadene nede.

Der de tidligere Ap-styrte kommunene Sarpsborg og Fredrikstad ikke lyktes å bli enige, har stadig flere kommuner tatt til fornuft og ser etter mulighet for samarbeid. Det ryktes om et samarbeid på gang i Vestfold, noe VANytt skal komme tilbake til.

Felles mål

Kommunestyrene i Drammen, Lier og Asker vedtok imidlertid tidligere i år å starte planlegging av et nytt felles renseanlegg i Nordbykollen i Drammen kommune.

Valget ble tatt etter en større utredning der man så på flere alternativer. Utredningen viste at å plassere et renseanlegg inne i Nordbykollen var den beste løsningen for alle de tre kommunene, både i forhold til økonomi, klima og vannmiljø.

Interkommunalt

Det regionale renseanlegget skal organiseres som et interkommunalt selskap (IKS) der Drammen kommune vil eie 62 %, Lier kommune 31 % og Asker kommune 7 %. Selskapet skal opprettes senest innen utgangen av 2024.

Investeringskostnadene for renseanlegget skal fordeles etter samme nøkkel som eierandelene, mens hver enkelt kommune er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre overføringsledninger med pumpestasjoner for eget avløpsvann frem til Solumstrand i Drammen kommune. Herfra skal det legges overføringsledninger fram til det nye renseanlegget inne i Nordbykollen.

Imøtekomme

Avtalen som ble signert onsdag innebærer at det så raskt som mulig skal legges tilførselsledninger i Drammensfjorden fra Lahell renseanlegg i Asker kommune og Linnes renseanlegg i Lier til Solumstrand renseanlegg i Drammen. Disse to renseanleggene renser ikke avløpsvannet godt nok. Siden Solumstrand renseanlegg både har ledig kapasitet og tilfredsstiller dagens rensekrav, skal avløpsvannet renses her inntil det nye regionale anlegget i Nordbykollen står klart.

Overføringsledningene i Drammensfjorden vil etter planen kunne tas i bruk tidligst fra 2025. Disse ledningene skal inngå som en permanent del av ledningsnettet til det nye renseanlegget som etter planen skal stå ferdig i 2030.