Bra trøkk under Hallingtreffen som vanlig. Peder Røyrvik satte også denne gang sitt umiskjennelige preg på Hallingtreff. Denne gangen fikk deltakerne også se hvordan han har inntatt Brüsssel.

– Utrolig moro!

Vanligvis daglig leder i rørprodusenten, men under dagene 8.-10. januar har han skiftet rolle til løpegutt. I alle fall i den forstand at han løper rundt i salen med mikrofon til deltakere som ønsker ordet til en kommentar eller et spørsmål.

0

Arrangøren puster ut etter dag én, og kunne ikke vært mere fornøyd. VA-konferansen på Geilo har nemlig aldri vært større.

– En stor spenning som slipper taket når man ser så mange fornøyde deltakere, sier Sverre Tragethon. 

Til vanlig er han daglig leder i rørprodusenten Hallingplast, men under dagene 8.-10. januar har han skiftet rolle til løpegutt. I alle fall i den forstand at han løper rundt i salen med mikrofon til deltakere som ønsker ordet til en kommentar eller et spørsmål. 

Hallingtreff arrangeres for 26. gang. Denne gangen med over 300 deltakere fra ledningsleiere, rådgivere, entreprenører og leverandører i vann- og avløpsbransjen, pluss et godt knippe foredragsholdere. 

Inkludert en håndfull av Hallingplasts egne medarbeidere er det totalt 350 personer til stede på konferansen, dermed flere enn noen gang før. 

– Utrolig moro. Faglig sett er dette noe av det mest interessante vi får gjøre, og da er det ekstra gøy å se at så mange velger å komme hit som deltakere. Det gir en helt egen motivasjon og energi, sier møtelederne Borghild T. Folkedal og Martina Bergh Svedahl. 

Konferansen startet som vanlig med et fabrikkbesøk hos Hallingplast mandag ettermiddag, mens det faglige programmet med utstilling på Vestlia pågår tirsdag og onsdag. Første dag sto tre hovedtemaer på programmet: 

– EUs nye avløpsdirektiv er like om hjørnet. Vi vet ganske godt hva som – antakelig – kommer. Hva blir konsekvensen av det? 

– Materialvalg i store vannledninger, hhv duktilt, stål, PE og glassfiber. 

– Sveising av PE, med særskilt fokus på elektromuffer. 

Tirsdag kveld møtes deltakerne til festmiddag med utdeling av Hallingtreffs hederspris. Følg med..

En av utstillerne er WG Plastsveis. Martin Waale Ekelund var også en av deltakerne i tirsdagens paneldebatt om plastsveis, spesielt med elektromuffer.