Æresmedalje for 30 års innsats 

I 1994 var Tom Skrøvje den fjerde som ble ansatt ved Kristiansand-filialen til Xylem, som i alt består av ni filialer fordelt over hele Norge, den gang som prosjektingeniør. Senere ble han salgsingeniør, før han trådte inn i rollen som filialsjef for 15 år siden.

0

– For meg er nok høydepunktet at jeg nå har tolv kunnskapsrike og trivelige kolleger som gjør hverdagene mer spennende og interessante enn noen gang, sier Tom Skrøvje, filialsjef ved Xylem Norges avdeling i Kristiansand og mottaker av Medaljen for lang og tro innsats, etter 30 år i vannteknologiselskapet. 

– Da jeg startet holdt vi til i små og ganske sparsommelige lokaler på Lund i Kristiansand. I dag er vi 13 ansatte og holder til i moderne og representative lokaler i Sørlandsparken. Vår bærebjelke er fremdeles vannløsninger til det offentlige, som f.eks. pumpestasjoner, men i dag har vi også en sterk stilling innen både industri og bygg. Det har vært en spennende utvikling å få være med på, forteller Tom Skrøvje

Skryter av kollegaene 

Som sjef blir Tom Skrøvje beskrevet som en som ser og løfter sine ansatte. På spørsmål om hva som imponerer han, trekker han blant annet frem serviceteknikerne. 

– Hver eneste dag drar de ut til kundene våre og løser mange problemer. Det kreves mye av både kløkt, kunnskap, selvstendighet og mestring for å løse disse oppgavene på en effektiv og smidig måte, så all honnør til dem!

En annen historie Skrøvje trekker frem er kollegas nylige salg av to hydroturbiner. 

– Da jeg begynte for 30 år siden ble den første turbinen til dette prosjektet solgt inn. At Svenja har klart å dra i land en ny referanse her, etter mange år med rådgivning og solid innsats, er utrolig gøy og imponerende – og ikke minst viktig for oss, fortsetter han.

«Håndfast bevis på god arbeidsinnsats»

Medaljen for lang og tro tjeneste ble første gang utdelt i 1888, og Norges Vel skriver følgende om dens betydning: «Når arbeidsgiver søker om tildeling av Medaljen på vegne av en ansatt, betyr det langt mer enn en gave. Den representerer en tradisjon med solide verdier, og er et varig bevis på mottakers innsats og betydning». Det kan administrerende direktør i Xylem Norge Arne Håkon Burdal skrive under på.

– Tom har gjort en uvurderlig innsats for Xylem gjennom 30 år, og hans kunnskap og kompetanse er svært viktig for oss, hans nærmeste kollegaer og ikke minst for alle kundene på Sørlandet. Vi er stolte av å ha Tom med på laget, og gleder oss til mange flere år med godt samarbeid, avslutter Burdal.