Eirik Sommer og Kristian Lyngås, som er ansvarlig instruktør for lærlinger i Endress+Hauser Norge

Fra lærling til ansatt automatiker

Eirik Sommer fra Slemmestad har nylig tatt steget fra lærling opp til ansatt automatiker, ved å fullføre sin utdanning og avlegge fagprøve hos Endress+Hauser. Selve fagprøven besto i å konstruere og bygge et komplett system for nivåkontroll.

0
Eirik og koblingsskapet, som var en del av fagprøven
HMI-skjerm på koblingsskapet, som var en del av fagprøven

Som godkjent lærlingebedrift melder Endress+Hauser at deres lærling Eirik Sommer fra Slemmestad nå har bestått sin fagprøve innen automasjonsfaget. Sommer hadde først en periode med utplassering fra Røyken Videregående Skole hos Endress+Hauser, og deretter startet han sitt lærlingeløp på samme sted. En lærlingperiode går som regel over 16 måneder. Perioden ble avsluttet med fagprøve i automasjonsfaget den 8. mars 2024. Selve fagprøven tar 14 dager å gjennomføre.

– Jeg synes automasjon er et interessant fag og oppgaven var lærerik. Jeg valgte dette faget fordi jeg så  muligheter for fastansettelse her i området. Det har vært en veldig interessant opplæringsperiode i et arbeidsmiljø jeg trives i. Takk for gode tips og råd fra min veileder Kristian Lyngås. Jeg er også takknemlig for å få sjansen med å jobbe hos Endress+Hauser,  det er en stor og spennende bedrift der det skjer mye, sier Sommer til VAnytt.

Endress+Hauser har over tid hatt et godt samarbeid med Elfob – El-fagenes Opplæringskontor Buskerud, for å sikre at lærlingene får dekket hele læreplanen.

– Vi er jo en veldig spesialisert bedrift som jobber innenfor et smalt men veldig viktig fagområde.  Vi er ønsker at våre lærlinger skal få så bred bakgrunn og opplæring som mulig. Nå skal det også sies at målerfaget blir stadig viktigere innen vann og avløp. Bransjen ser ut til å gå stadig mer i retning av industrialisering og automatisering. Siden måleinstrumenter er viktige for å optimalisere prosessene, og dermed å holde utslipp og kjemikalieforbruk nede, mener jeg Eirik har valgt et framtidsrettet yrke. Som en del av vårt bærekraftsmål og vårt bidrag til den norske industriutviklingen, ønsker vi å bidra til å få flere fagutdannete ut i bransjen, sier Magne Myrhaug, serviceleder hos Endress + Hauser.

Eirik kommer til å jobbe på lag med seks andre automatikere som særlig driver med igangkjøring av utstyr, (commissioning) til kalibrering av måleutstyr og gjennomføring av vedlikeholdpå instrumentering, dette dreier seg både om Endress + Hausers og 3 parts instrumenter.

-Vi har god kontakt med Røyken VGS og ordninger med utplassering fungerer veldig bra. Da kan elevene gjøre seg kjent med faget og vi kan bli kjent med kandidater. Eirik er nok ikke den siste gode eleven vi får derfra sier Magne Myrhaug. 

Endress + Hauser er verdensledende innen måleinstrumenter, tjenester og løsninger for industriell prosessteknikk. Vi leverer prosessløsninger for strømning, nivå, trykk, analyse, temperatur, registrering og digital kommunikasjon, og optimaliserer prosesser med tanke på økonomisk effektivitet, sikkerhet og miljøpåvirkning. Kundene våre kommer fra ulike bransjer, blant annet kjemisk industri, næringsmiddel- og drikkevareindustri, biovitenskap, kraft og energi, gruvedrift, mineraler og metaller, olje og gass samt vann og avløp.