Under Vann & Miljø-konferansens siste dag, manet Sigmund Aandstad (Pipelife Norge) og Terje Gullaksen (AVK Norge) VA-bransjen til å dele mer og løfte fram de unge.

Framtiden vil kreve mer

På tampen av to dager proppfulle av faglig påfyll, nettverksbygging og messevandringer, fikk Sigmund Aandstad og Terje Gullaksen på vegne av arrangørbedriftene, æren av å oppsummere årets utgave av konferansen Vann & Miljø i Tønsberg. De er begge administrerende direktører for hvert av selskapene bak konferansen, henholdsvis Pipelife Norge og AVK Norge.

0

 I løpet av disse dagene har vi fått et innblikk i de utfordringene vi står ovenfor som bransje. Og det er ingen tvil om at de er både mange og store – noe vi har blitt påminnet om gjennom de foredragene vi har hatt fra scenekanten, sier Sigmund Aandstad, administrerende direktør i Pipelife Norge.

Må snakke mer sammen

Sigmund peker på det faktum at både Norge og verden er i stor endring. Det at ekstremværet er kommet for å bli, kombinert med at vi stadig blir færre folk som må løse flere oppgaver, mener han tvinger VA-bransjen til å jobbe smartere for å løse fremtidens utfordringer når det gjelder vann- og avløpshåndtering.

– Nye utfordringer krever mer av oss! Vi representerer ulike deler av verdikjeden, hvor vi hver for oss sitter med noen svar. Men det er når vi jobber sammen vi virkelig kommer fram til de gode og helhetlige løsningene som Norge trenger.

Vårt ansvar å løfte fram de unge

Administrerende direktør i AVK Norge, Terje Gullaksen, fremhever et annet aspekt som preget årets konferanse – nemlig de unge.

– De er en utrolig viktig ingrediens for å utvikle og utfordre bransjen vår videre. I løpet av disse dagene har vi hatt flere unge som har delt sine perspektiver på bransjen vår, sier Terje som henviser spesielt til Evelina Koltsova og Charlotte Marie Trovaag sine innlegg, begge aktive medlemmer av organisasjonen VA-yngre.

– Det er fantastisk å se den entusiasmen disse bringer inn i bransjen. Men det er vi som har vært her lengst som må gjøre de tyngste løftene for å gjøre bransjen vår mer interessant for ungdommen. Vi må synliggjøre de “usynlige tjenestene” og sikre at det er nok lærlingeplasser. Vi må også få de inn på konferanser som denne og løfte de fram. Det er vårt ansvar! Vi er tross alt «verdens viktigste bransje”.

Bransjen trenger slike møteplasser

Selv om AVK og Pipelife har samarbeidet en god del tidligere, er det første gang de gjør noe slikt sammen. Og ingen av dem utelukker at det kan bli aktuelt å gjenta bedriften ved en senere anledning.

–  Vi skal evaluere dette, men det er ingen tvil om at bransjen trenger slike møteplasser i årene framover. Vårt håp er likevel at vi som bransje tar med oss det vi har lært herfra, og anvender det i vårt daglige arbeid. At vi fortsetter dialogen og erfaringsdelingen, for å sammen skape en lysere framtid, avslutter Sigmund Aandstad.