Gategods lages fra gjenvunnet metall

Gjenvinner gategods

Furnes Jernstøperi vil i løpet av 2024 innføre en ny returordning for gjenvinning av gategods. Returmaterialene vil bli separert, sortert og gjenvunnet i ulike strømmer. Ordningen vil gjøre utslag innenfor EPD og utslippstall (CO2) for Furnes samt redusere den totale påvirkningen på miljøet.

0

Som en del av en langsiktig innsats for å øke graden av gjenvinning og ta større miljøansvar, vil Furnes Jernstøperi i løpet av 2024 innføre en ny returordning av gategods.
– Det er flere kommuner som ønsker å være med på dette og vi er i dialog med flere som vil bidra i denne utviklingen. Vi er stolte av å være den første produsenten av gategods i Norden som tar dette grønne grepet, sier salgs-/markedssjef Geir Kåre Kroken ved Furnes Jernstøperi.

Komplett gjenvinning

Under den nye ordningen vil alle returnerte produkter gjennomgå en renseprosess der pakninger og gategods separeres. Det samme vil bli gjort med asfalt og andre materialer som følger med gategodset, slik at hele produktet ivaretas.
– Brukte pakninger i polyuretan vil gå tilbake til vår underleverandør AVK plast. Gategodset vil naturligvis bli smeltet om å bli til kontrollerte råvarer for nye produkter, mens restene, som asfalt og andre materialer som ikke skal resirkuleres, vil bli tatt hånd om, forteller Kroken.

Furnes regner med at etter hvert som ordningen kommer i gang, vil dette i neste omgang påvirke EPD-er på egen produserte produkter.
– Ved siden av å ta bort et avfall, vil denne resirkuleringen bidra til å redusere den totale påvirkningen av miljøet rundt oss, sier Kroken.

(teksten fortsetter under bildet)

Fra Furnes Jernstøperi

EPD

Siden 2018 har Furnes Jernstøperi jobbet med utarbeidelse av livsløpsanalyser (LCA) med påfølgende EPD-er.

– Vi er godt forberedt til å møte kravene som kom fra myndighetene 1. januar 2024 rundt offentlige anskaffelser. Det samme gjelder det å oppfylle de forventninger som bransjen etter hvert vil stille. For å kunne legge fram gode livsløpsanalyser (LCA), har vi tatt investeringer, endret produksjonsprosesser og gjort tilpasninger som gjør at vi i dag har bransjens laveste CO2 utslipp på gategods produsert i seigjern i Norden, sier Kroken.

Kravene som kom fra myndighetene om vektlegging av miljø og bærekraft med 30 % i offentlige anskaffelser fra 1. januar 2024 er viktige for å kunne oppnå endringer.
– Dette vil bidra til at de investeringer og forbedringer vi har gjennomført i vår produksjon over flere år, vil komme til nytte for oss som produsent. Som oftest vil slike endringer og pålegg ta noe tid å gjennomføre, men at bestemmelsen har kommet er veldig positivt for bransjen og for oss som produsent, sier han.

Uklar praksis

Så langt virker det imidlertid som om kunnskapen om hvordan dette skal gjennomføres er noe mangelfull ute hos sluttkunder som f.eks. kommuner. I flere forespørsler og avtaler spesifiseres det at miljø vektlegges, men ikke hvordan dette skal rapporteres og hensyntas i konkurransen og i avtalene.
–  Kravene som stilles er ofte av slik grad at den jobben som vi som produsenter gjør ikke blir hensyntatt. Det er manglende vektleggelse på EPD`er og CO2 utslipp på produktnivå, sier Kroken, som viser til at en EPD er å regne som objektive fakta, verifisert av en tredje part, noe som igjen gjør at produkter kan sammenlignes uavhengig av region og produksjonssted.
– For at vi som produsenter skal kunne bidra i det totale bilde, må også den innsatsen og investeringer vi gjør i vår bedrift, hensyntas på en langt bedre måte enn tilfellet er så langt i prosjekter og avtaler, sier Kroken.

Digitale

I løpet av 2024 vil Furnes kunne tilby utslippstall pr. produkt basert på EPD`er til kunde sammen med totale utslippstall (CO2) på prosjekter, noe som gjør at entreprenører kan benytte dette i sine miljøregnskap i prosjekter og kontrakter.

-Vi i Furnes mener at vi er langt fremme når det gjelder miljøvennlige tiltak i hele bedriften, og ønsker dialog med aktører i bransjen på hvordan vi alle kan bidra og komme videre, avslutter salgs-/markedssjef Geir Kåre Kroken ved Furnes Jernstøperi.