Tar en ekstra Tørn for miljøet

Samarbeidet har som mål å gi fullt brukbare produkter en ny plattform og et nytt marked og dermed å redusere mengden avfall. Selskapet Tørn tilbyr en digital markedsplass der bedrifter kan kjøpe og selge overskuddsvarer, returvarer og utgåtte varer mens Heidenreich tar ansvar for distribusjon.

0

For å redusere avfall og fremme bærekraft, har Heidenreich og Tørn hatt et strategisk samarbeid siden januar 2023. Samarbeidet fokuserer på å gi nytt liv til ukurante produkter som overskuddsvarer, returvarer og utgåtte varer, og representerer et bidrag mot en mer sirkulær økonomi i byggebransjen.

Felles visjon

Heidenreich har vært Miljøfyrtårnsertifisert siden 2010 og har et engasjement for å ta ansvar for miljø og bærekraft. Samarbeidet med Tørn er et eksempel på tiltak for å redusere avfall og gi produkter et lengre liv. Bakgrunnen for samarbeidet ligger i en felles visjon om å redusere avfallet og fremme bærekraftige løsninger i byggebransjen. Tørn, med sin digitale markedsplass og fokus på salg av overskuddsvarer, tilbyr en plattform for å realisere denne visjonen. 

«Vi har sett at fullt brukbare varer blir kastet på grunn av utgått dato, transportskader, brutt emballasje, designendringer eller andre forhold,” sier Geir Vegar Ellingsen, logistikkdirektør i Heidenreich. “Disse produktene er fullt funksjonelle og kan benyttes av andre, og dette samarbeidet gir oss muligheten til å realisere mange av våre bærekrafts ideer.»

Ny markedsplass                                                                                                                                             

Anjali Bhatnagar, daglig leder og gründer i Tørn.

Samarbeidet har som mål å redusere mengden avfall ved å gi disse produktene en ny plattform og et nytt marked. Tørn tilbyr sin markedsplass, mens Heidenreich tar ansvar for distribusjon. Tørn tilbyr en digital markedsplass der bedrifter kan kjøpe og selge overskuddsvarer, returvarer og utgåtte varer. Plattformen er enkel å bruke og gir en effektiv måte å finne nye eiere for disse produktene på.

« I Tørn har vi spesialisert oss på å selge nettopp overskuddsvarer. Dette er varer som ofte har ligget lenge og er vanskelige å selge. Disse varene krever en helt annen tilnærming og en annen kjøpergruppe enn andre varer. Vi er veldig glade for å ha med Heidenreich som partner. De er en seriøs aktør som har jobbet med bærekraft og reduksjon av overskuddslageret sitt i mange år. At de har valgt Tørn for å løse problemet med overskuddsvarer tar vi som en tillitserklæring» sier Anjali Bhatnagar, daglig leder og gründer i Tørn.

Fordelene med samarbeidet

Samarbeidet gir en rekke fordeler for både Heidenreich, Tørn og bransjen som helhet:

  • Redusert avfall: Ved å gi nytt liv til ukurante produkter, bidrar samarbeidet til å redusere avfallet fra byggebransjen betydelig.
  • Økt bærekraft: Samarbeidet fremmer en mer sirkulær økonomi i byggebransjen, der produkter brukes lenger og ressursene utnyttes mer effektivt.
  • Økonomiske fordeler: Både Heidenreich og Tørn kan oppnå økonomiske fordeler ved å selge og kjøpe ukurante produkter.
  • Forbedret kundetilfredshet: Kunder kan få tilgang til et bredere utvalg av produkter til lavere priser.

Fullt funksjonelt utstyr

Byggebransjen er en betydelig bidragsyter til avfallsproblemet. Overskuddsvarer, returvarer og utgåtte varer utgjør en betydelig del av dette avfallet. I Norge alene anslås det at byggebransjen kaster over 2 millioner tonn avfall årlig, hvorav en uvisst del bør kunne ombrukes.

«Det er altfor mange produkter i byggebransjen som kastes, men som ved kontrollert demontering, rens og forsvarlig lagring kan få fortsette å leve og fungere i mange år til,” sier Kjetil Grønbakken, Markeds- og bærekraftsdirektør i Heidenreich. “Vi jobber for løsninger, som gjør det enklere for bedrifter å ombruke produkter og dermed redusere avfall og spare penger.»

En av utfordringene med ombruk av varer er å sikre at dokumentasjonen er gyldig og at garantier kan tilbys. 

« Vi må finne gode løsninger for dokumentasjon og garantier for at ombruk skal bli et reelt alternativ» sier Geir Vegar Ellingsen i Heidenreich. «Vi tror at samarbeid mellom bransjeaktører er nøkkelen til å lykkes med dette.»

Samarbeidet mellom Heidenreich og Tørn er et positivt steg i riktig retning for å redusere avfall fra byggebransjen. Ved å gi ukurante produkter et nytt liv kan bransjen bidra til en mer bærekraftig fremtid.