Overvannsløsning til garasjer og parkeringsområde

Rehabelitering av et garasjeområde med tilhørende parkeringsområde ved blokkbebyggelse utløste krav om fordrøyning av overvann. Man gikk for en kombinasjon av infiltrasjon og fordrøyningsvolum. Anlegget ble en del av fagprøven innen anleggsrørleggerfaget til en ansatt og ble bygget etter kommunes VA-norm. Det hele ble gjennomført i løpet av et par dager.

0
Grunnarbeidet er viktig

For å unngå oversvømmelser og stor belastning på kommunalt overvannsnett er det særlig ved etablering av parkeringsplasser og store takflater blitt helt vanlig med krav til grenser for mengde overvann som slippes til terreng eller grøft. Da en blokkbebyggelse på Ringkollen i Sandefjord skulle bygge nytt parkeringsområde var det naturlig med en god løsning i så måte. 

-Sandefjord kommune har en VA-norm som bestemmer hvor mye utslipp som er tillatt pr dekar og tidsenhet. Vår oppgave på vegne av kunden er da å finnen praktisk og økonomisk løsning som overholder disse kravene. Vi valgte her en kombinasjon av infiltrasjons kummer og et lukket fordrøyningsmagasin basert på praktiske plastkasetter, forteller Thomas Berg, leder for maskinentreprenør T. Berg Anleggsteknikk AS.

Lang erfaring

Lett å bygge

Det er ikke første gang Thomas Berg har grunnarbeider som inkluderer løsninger for fordrøyning med kontroll med utslipp av overvann. Etter hvert har man opparbeidet seg praksis og erfaring med å bygge fordrøyningsmagasiner på en effektiv måte.

– Dette anlegget har en fordrøyningsmagasin på 520 kubikk, og det er kassetter som er omsluttet av en tett innpakning av sveiset PE-membran og med et beskyttende lag med fiberduk omkring det hele, forklarer Berg. 

Rask montering, pris og god service er faktorene som har gjort at Berg også denne gange valgte et system som heter PiVoid XL Magasin fra Plastinject Watersystem, som ble levert og lagerføres av Brødrene Dahl i Larvik.

Enkelt og smart

Innpakking i både fiberduk og med tett membran

– Vi har brukt systemet ved et par anledninger tidligere så vi er godt kjent med det praktiske her. Det er et enkelt og smart system som er raskt å montere, vi får også god personlig support fra leverandør, Per Jakob Bjerkelund, forteller Berg.

Overvannsveilederen til Sandefjord kommune setter krav til både infiltrasjon og fordrøyning. 

– Vi har derfor prosjektert en løsning med en kombinasjon av 15 infiltrasjonskummer med sandfang som infiltrerer overvann i grunnen og et tett fordrøyningsmagasin med kontrollert utløp på maks 9 liter/sekund.

Infiltrasjonskummene er av betong og er omfylt med ca 5m3 grovpukk pr. kum for å sikre god infiltrasjon. – Dersom vannmengdene overskrider kapasiteten i infiltrasjonsmassene vil det flyte inn til det lukkede magasinet, sier Thomas Berg, som har tegnet løsningen.  

Totalprosjekt 

Ola Hanevold Johannessen hadde prosjektet som en del av fagprøven i anleggsrørleggerfaget og besto med høyeste karakter

Prosjektet omfatter forøvrig prosjektering og utførelse av alt grunnarbeid for bygging av de 200 nye garasjene og til sammen fem mål med parkeringsplasser. En del av arbeidet var sprenging og masseforflytning av ca 20 000 kubikkmeter fjell og løse masser.   

– Ola Hanevold Johannessen hadde prosjektet som en del av fagprøven i anleggsrørleggerfaget og besto med høyeste karakter, han jobber nå hos oss. Takk til Borge Miljøservice som gjorde en fantastisk jobb med membran og bistand ved monteringen. Overvannsløsningen ble satt sammen på to dager, det er rimelig effektivt, sier Thomas Berg, leder for maskinentreprenør T. Berg Anleggsteknikk AS.