- Ofte er det kvaliteten som legges i tetningen som er med på å skape mye av prisforskjellen på pumper. Tatt i betraktning alle de andre kostnadene som påløper ved reparasjon anbefaler jeg derfor at man kjøper en kvalitetspumpe til avløpsvann, sier Nils Ski ved Fuglesangs.

Mye å hente på riktig pumpevalg

En pumpe som tåler avløpsvann ekstra godt kan gå inntil tre ganger så lenge mellom hver service. Innvendig beskyttelse kan dessuten vesentlig redusere energiutgiftene og gjøre pumpa «syrefast».

0

Å velge riktig pumpe har tradisjonelt dreiet seg om å se på tabeller over kapasitet og løftehøyde, og så finne billigst mulige anstendige alternativ. Men en pumpe som ikke tåler hardkjøret i avløpsvann kan bli kostbar i lengden, når service og reparasjoner løper på. Mange kommuner og interkommunale aktører søker derfor nå spisskompetanse ved valg av pumper, og den er blant annet å finne hos Fuglesangs i Oslo.

- Innenfor drikkevann er pumper å regne som hyllevare, det er ”aldri” problemer. Men så snart det er snakk om avløpsvann, korrosivt, aggressivt, med sand og partikler er det en helt annen dans. Her gjelder det virkelig å finne de pumpene som tåler ekstra påkjenninger. Innkjøpsprisen kan være det minst viktige, man blir nødt til å tenke årskostnader, sier verkstedsansvarlig Nils Ski ved Fuglesangs, som er en spesialbedrift innen salg og service på pumper. Fuglesangs har økende forespørsler fra større avløpsanlegg og har derfor bestemt seg for å satse mer på dette segmentet.
 

Bildet viser ulike behandlinger av stål, neders ubehandlet, så sandblåst, deretter første lag med beskyttelse, så neste. Farveforskjellen på epoxypolymerene kan fortelle om graden av slitasje i ettertid.

Mekaniske akseltetninger 

Den som har mye erfaring med pumper vet at det svakeste punktet ligger i akseltetningen. I 80-90 prosent av tilfellene der det er  problemer eller pumpehavari er det i den såkalte pakkboksen at problemene starter. 
Pumper som brukes innen avløpsteknikk er enten neddykket eller tørroppstilt og arbeider med trykk i pumpehuset. Kombinasjonen av urenheter og trykk vil over tid sette tetningene under press. 
– Ofte er det kvaliteten som legges i selve tetningen som er med på å skape mye av prisforskjellen på pumper. Tatt i betraktning alle de andre kostnadene som påløper ved reparasjon anbefaler jeg derfor at man kjøper en kvalitetspumpe til avløpsvann, sier Ski, som er ansvarlig for service og reparasjoner hos Fuglesangs.

Ved siden av mekanisk oppgradering stiller Fuglesangs med spesialverksted og presisjonsutstyr for diamantsliping av tetningssflater.
– Vi kan tilby et stort spekter tetningstekniske produkter; mekaniske akseltetninger, bløtpakninger og platepakninger, samt tilhørende hjelpesystemer.
 

Klargjøring av støpejernspumpe før epoxybeskyttelse.

Skjulte kostnader
Ved behov for reparasjon av en pumpe følger det som kjent med en rekke kostnader man kanskje ikke tenker over med en gang.
– Hvis tetningen ryker vil man gjerne for sikkerhets skyld også bytte kulelager, sliteringer, hylse med mer. I tillegg kommer demontering, frakt, servicetimer, oljeskift, deler, frakt tilbake, oppkobling, montasje renhold osv. I tillegg til utgiftene går det arbeidstid til møter og oppfølging. Hvis man ser dette samlet vil en kvalitetspumpe i de fleste tilfeller redusere dette til et minimum. Den skal gå i mange år, forteller Ski, som har arbeidet med å utføre service og reparasjoner de fleste typer pumper i en menneskealder. Hans erfaring med pumpe danner da også grunnlag for hvilke pumper han nå anbefaler til avløpsvann. 
– Ikke sjelden kan bare en pumpe med tykkere aksling være veien å gå, sier Ski.
 

Impeller med og uten behandling. Ved rehabilitering av pumper kan man i tillegg slipe eller bygge opp flater og kurver før epoxybehandling.

Bedre beskyttelse

Et annet viktig punkt man bør merke seg ved pumper er beskyttelse. Innvendig polymerbelegg vil både redusere energikostnadene og beskytte mot slitasje. â€¨- Mange kunder velger heller en støpejernspumpe med gode pakninger. Den koster en tredjedel av en i syrefast. Med polymerkompositter tilsatt keramer innvendig tåler den like mye, og gjerne faktisk mer, og dermed kommer man billigere ut, sier Ski.  Til dette har Fuglesangs alle fasiliteter for sandblåsing, lakkering, belegging og varmeherding av multifunksjonelle polymerkompositter. Umiddelbar behandling etter sandblåsing sikrer maksimal vedheft og godt resultat.
Beskyttelse av betong er også et område man arbeider med. I pumpesumper og i prosessbassenger tæres betongen, spesielt i vannlinjen.  
– Oksidasjon og tæring arbeider over lang tid, men vil kunne skade armering dersom det går for langt. Et belegg polymerer i det våte beltet vil betale seg mange ganger, her stiller vi med produkter som kan smøres på fuktig betong, sier Ski.