Hildal renseanlegg (arkitekt Ingebjørg Sekse/Norconsult) er nominert til Odda kommune sin byggeskikkpris for 2015

Renseanlegg kan gjøres til viktige signalbygg

Tilpassing til landskapet i kombinasjon med funksjonalitet og nye materialvalg gir spennende utseende som skaper både lokal oppmerksomhet og nominasjon til byggeskikkpriser.

0

Goodtech Environment, leverandør av Biovac renseanlegg, opplever at det de siste årene har vært et skifte i utforming av bygg tilhørende renseanlegg.

– Hildal renseanlegg (arkitekt Ingebjørg Sekse/Norconsult) er nominert til Odda kommune sin byggeskikkpris for 2015 for sin kreativitet, funksjonalitet og lokale materialer, det er veldig morsomt for oss som står for innhold, sier markedssjef Terje Wilhelmsen i Goodtech til VANytt.

Tilpassing til landskapet i kombinasjon med funksjonalitet og nye materialvalg gir både lokal oppmerksomhet og nominasjon til byggeskikkpriser.  


Renseanlegget på Høgevarde og Haglebu er andre eksempler på bygg/renseanlegg som fremstår som lokale signalbygg i sin utforming og funksjon. 

Biovac SBR renseteknologi som er en satsvis behandling av avløpsvann er fleksibel og tilpasses veldig godt til byggherre og arkitektens ønsker. Goodtech Environment har under prosjektering flere anlegg som vil installeres i lokale signalbygg. 

Se artikkel i Hardanger Folkeblad.