- Det blir en av de største ordrene i bedriftens historie, og det føles godt å ha denne kontrakten i lomma mot nyåret, sier markedsansvarlig hos Hallingplast, Roar Sannem, til VAnytt.

Hallingplast med stor ordre til Hias

Til oppgradering av VA-nettet har Hallingplast nylig dratt iland en kontrakt på ca 32 mill. NOK. Den største av ledningene er på 14,5 kilometer og skal leveres i 20 meters lengder, sveises og senkes i Mjøsa.

0

Det blir etter alt å dømme enda et godt år for Hallingplast. Kronen på verket blir en fersk ordre man nylig ble tildelt fra Hias, Hedmark Interkommunale Vann- og Avløpsselskap.

Positiv utvikling
– Det blir en av de største ordrene i bedriftens historie, og det føles godt å ha denne kontrakten i lomma mot nyåret, sier markedsansvarlig hos Hallingplast, Roar Sannem, til VAnytt.
Første del av året var forøvrig en smule preget av svingende priser på råstoff til rørproduksjon og noe turbulens omkring tilgangen på råvarer.
– Vi kom oss godt gjennom denne perioden. Sommer og høstmånedene har vært preget av høy aktivitet med leveranser til mange store og små prosjekter. Vi kan se framover med positive forventninger, ikke minst takket være kontrakten med Hias, sier Sannem.

Lang pumpeledning
Den største ledningen i prosjektet er en ny ledning til kolakkpumping som vil strekke seg fra ny pumpestasjon i Brummunddal i Ringsaker kommune, til Hias renseanlegg i Stange kommune.
Det er en Ø 560mm PE SDR 11 ledning, 14,5 kilometer lang. Ledningen skal legges på bunnen av Mjøsa. Eksisterende pumpeledninger blir forøvrig utnyttet til fremtidige reserveledninger.
Det skal også legges en ny reserveledning fra Storhamarstranda inn til renseanlegget.
Alle ledninger blir helsveiset i strekkfast utførelse.

Vann og kloakk
Hallingplast skal dessuten levere en stor vannledning samt en nødoverløpsledning
– Vår kontrakt omfatter naturligvis både produksjon og leveranse av PE-rør samt en rekke rørdeler til anlegget. Totalt omfatter kontrakten leveranser på ca. 24000 meter med rør, og til sammen dreier det seg om ca 32 mill. NOK, forteller Sannem.
Det er COWI i Fredrikstad som er rådgivende konsulent på prosjektet. COWI regnes av mange som spesialisten innen sjølagte PE ledninger. Leveransene starter i februar 2016 og prosjektet er planlagt sluttført en gang på våren 2017. Selve entreprenørkontrakten på rørarbeidene er ikke delt ut, men blir trolig tildelt i desember.