Eksempel på oversvømmelse. Foto: Wiki.

Tømmer og trevirke tettet en kum

Kommunene får stadig høyrere regninger fra forsikringsselskapene etter flom og oversvømmelser. Gjensidige kommer til å sende regning til Oslo etter regnskyll i september.

0

Ifølge Dagens Næringsliv (DN) har forsikringsbransjen de siste fem årene utbetalt til sammen 4 milliarder kroner for skader som følge av flom og oversvømmelser som følge av såkalt tilbakeslag – når avløpsnettet blir tett.

Beskjedne krav nå
Gjensidige varsler nå at firmaet vil kreve Oslo kommune for 500.000 kroner etter et regnskyll i september som satte enkelte deler av byen under vann. Tømmer og trevirket tettet en kum, og Gjensidige mener vannskadene hadde vært lette å unngå.

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune venter nå på en kartlegging av skadene og årsakene til dem.

– Det har aldri vært så mye vann i området som 2. september. Her blir det spørsmål om skyld, men det er for tidlig å si noe om utfallet, mener kommunikasjonsrådgiver Tone Spieler i etaten.

Store summer i anmars
Ifølge If forsikring har selskapet de siste årene sendt såkalte regresskrav på mange millioner kroner til Kommune-Norge.

– Kommunene må settes i stand til å ta regningen for å utbedre vann- og avløpsnettet. Det er for dyrt å bygge alt under bakken, mener informasjonsdirektør Jon Berge.

Ifølge statistikken DN har publisert, har erstatninger som følge av flom de fem siste årene vært større enn de foregående 30 årene til sammen.
Kilde: Kommunalteknikk