Avdelingsleder Eskil Møllegaard i Goodtech Environment kan glede seg over at de er valgt som leverandør til Tyinkrysset Renseanlegg i Vang kommune.

Største enkeltordre for Goodtech Environment

Vang kommune har i dag varslet at de har intensjon om å inngå kontrakt med Goodtech Environment i forbindelse med byggingen av Tyinkrysset Renseanlegg. Det blir den største enkeltordren for Goodtech Environment noensinne.

0

Prosjektet er en totalentreprise med verdi på ca. 19 millioner for rensing av avløpsvann fra både fastboende og hyttebebyggelse, skriver Goodtech Environment i en pressemelding.

Løsningen bygger på Biovac sin velkjente SBR teknologi som er spesielt robust for varierende belastninger. Anlegget bygges for 2000 Pe, tilrettelagt for utvidelse til 4000.

Avdelingsleder Eskil Møllegaard kan informere om at anlegget skal rense avløp fra fastboende og hyttebebyggelse og er planlagt utstyrt med slambehandling samt septikmottak fra hyttebebyggelsen i området.

Planlagt oppstart er høst/vinter 2015 med ferdigstillelse høst/vinter 2016.

Goodtech Environment har nå en total ordrereserve på rekordhøye 50 millioner for 2015, og selskapet skriver at grunnlaget for fremtidig vekst er svært godt.