Daglig leder Sverre Tragethon (t.h) og salgssjef Martin Andersson i Hallingplast Sverige AB er klar for formidling av gode produkter, systemer og bestillerkompetanse inn i det svenske markedet. Innovative produkter kommer fra en av Europas mest moderne rørfabrikker, beliggende i Ål i Hallingdal

Hallingplast satser enda sterkere i Sverige

Hallingplast AS har opprettet eget salgsselskap i Sverige med Sverre Tragethon som daglig leder og Martin Andersson som salgssjef. Hallingplast har operert i det svenske markedet en stund, men ønsker nå å innta en mer offensiv rolle som systemleverandør.

0

Hallingplast Sverige AB har etablert seg med kontor i Alingsås, 40 km øst for Gøteborg.

-Vi har vært i det svenske markedet siden slutten av 80-tallet, men da bare som leverandør av bestillinger som er kommet til vår fabrikk i Ål i Hallingdal. Nå ønsker vi å innta en mer offensiv rolle, først og fremst som systemleverandør. Vi mener spesielt våre kapperør og synkerør er innovative produkter som svenskene bør bli kjent med og ta i bruk, sier Sverre Tragethon.

Med sin lange fartstid i Hallingplast vil Sverre Tragethon være det naturlige bindeleddet til morselskapet i Ål i Hallingdal. Han vil også være en nøkkelperson i arbeidet med produktformidling for både det norske og svenske markedet.

Salgssjef Martin Andersson (47) er heller ingen nykommer i bransjen. Han kjenner rørbransjen og spesielt PE-bransjen svært godt, blant annet fra sine mange år i Borealis og Egeplast. Nå gleder han seg til å ta fatt på en ny epoke for Hallingplast Sverige AB.

Har kompetansen
– Svenske ledningseiere har et stort behov for en god samtalepartner før de fatter viktige beslutninger om produkt- og systemvalg innen vann og avløpsinvesteringer. Som produsent er det vi som sitter på kompetansen om våre produkter og systemer. -Vi mener det er viktig å tenke enhetlig rundt leveranse av rørsystemer og ikke bare se på enkeltkomponenter. På den måten kan vi unngå mange av de feilene som oppstår både ved nyanlegg og ved rørfornying i dag, sier Martin Andersson.

-Det blir nesten som Lego og Duplo. Hver for seg er dette flotte produkter, men de er ikke produsert for å passe sammen. Slik er det også med ulike rørsystemer og produkter, sier Tragethon, som håper bildet ikke blir for banalt.
– Når vi nå går inn i det svenske markedet er det også med et ønske å bidra til økt kvalitet på anlegg som skal holde i generasjoner framover.

Den gode dialogen
Tragethon understreker  at de som produsenter har et ansvar for å bygge gode relasjoner mot de ulike aktørene i verdikjeden. Vårt mål er å bidra til kompetanseheving hos rådgivere og ledningseiere om PE Rørsystemer.
-Det skal være konkurranse i et marked, og nå melder vi oss på i denne konkurransen. Med vår kompetanse, produkter og systemer kan Hallingplast Sverige AB bidra til gode løsninger for svensk infrastruktur, konkluderer Tragethon og Andersson.