Eksempel på type komponenter som ikke finnes i PVC. Foto: Produsent

Moss kommune en pioner i bruk av PP

Helt siden de nye materialene PE og PP ble introdusert på 80-tallet har Moss kommune hatt en klar oppfatning om hva man vil bruke i VA-nettet.
Innen utfasing av PVC er man dermed å regne som en pionerkommune.

0

Flere røster hever seg negativt til bruk av PVC i avløpsrør. I Danmark har en rekke kommuner sagt et tydelig klart NEI til PVC i VA-installasjoner. Først og fremst av miljøhensyn.

Etter at VA-nytt har bragt nyheten har det kommet fram at enkelte norske kommuner har en mer bevisst holdning til dette enn tidligere kjent. En kommune som svært tidlig tok et klart standpunkt til materialer i avløpsrør er Moss, der tidligere VA-sjef Oddvar Kristoffersen, som nå er pensjonist, var med på å legge ned prinsippene for dette.
– På den tiden var ikke miljøaspektet så viktig, det var mest bruksegenskapene vi var opptatt av. PVC er et skjørere materiale enn PP vinterstid, sier Kristoffersen til VAnytt.

Ens materiale
Man var også opptatt av å holde seg til et materiale gjennom hele installasjonen.
– En rekke komponenter var ikke å få i PVC, så da ble det enten PP eller PE, forteller han.
De fleste rørdeler, kummer, etc som brukes til rørene (også PVC-rør) er i PP. Kun langbend produseres i PVC.
En annen ulempe med PVC er at det ikke kan sveises eller smeltes sammen, det gjør reparasjoner og skjøting mer komplisert, mens vi så det som en fordel at PP- materialet også kunne sveises.
Selve iverksettingen av disse kravene til materialer skjedde i forbindelse med hovedplan for avløp, der man tok en del prinsipielle beslutninger.

Hvite flekker
Det var også noe skepsis til polypropylen, siden det ved TV-kontroll av innvendig rørsystem ofte ble registrert hvite flekker på rørveggen, omtrent som om det skulle være en stein som belastet røret.
– Ved egen kontroll og ved konferanser med fagmiljøene viste det seg at flekkene var et et naturlig resultat av plastproduksjonen og uten betydning for kvaliteten, forteller Kristoffersen.
Praksisen med å ikke bruke PVC i VA er fortsatt gjeldende i Moss kommune.
– Ja vi ser ingen grunn til å endre på dette, vi etterstreber fortatt denne praksis, sier fungerende VAsjef Rune Hansen i Moss kommune til VAnytt.

VAnytt er interessert i å høre fra kommuner som tar miljøhensyn ved valg av avløpsrør.