PVC er på vei ut i Danmark, mest av miljøhensyn.

Danske kommuner faser ut avløpsør i PVC

Flere danske kommuner nekter å bruker PVC-rør i VA-installasjoner. Det er hovedsaklig miljøhensyn og at det finnes gode alternativer i PE og PP som er årsaken. Ingen norske kommuner har foreløpig gjort dette.

0

Bruk av PVC i avløpsrør er etter hva man kan lese i den danske fagpressen på vikende front i Danmark. En rekke kommuner har nemlig nedfelt i sin miljøpolicy konsekevent å ikke bruke avløpsrør av PVC. Dette har hovedsaklig sin årsak i miljøforhold. 

Kun polypropylen
– Vi har besluttet å kun bruke PP (polypropylen). Det mener vi er en god idé, når man skal ta hensyn til miljøet. Det er særlig gjenvinningen vi tenker på. Enkelte entreprenører vil ha oss til å bruke PVC, men nå er det jo slik at det er vi som bestemmer. Vi ønsker å gjøre gode miljøvalg, og det er ikke vårt problem om entreprenøen har at lager av PVC rør han vil bruke, sier Kim Krogh, avdelingsleder ved Sønderborg Forsyning til bladet Kilmamagasinets spesialnummer om rørvalg, som nylig er utkommet. 
En rekke andre kommuner og interkommunale selskaper sier det samme. 

Ingen gjenvinning 
Det er særlig gjenvinning av PVC som kommunene anser som lite miljøvennlig. Mens PP kan gjenvinnes “lokalt” må PVC-rester transporteres helt til Tyskland for gjenvinning, en transport som medfører ekstra utslipp av CO2.
De samme forhold for gjenvinning som gjelder i Danmark hersker i Norge. Alt av PVC som skal gjenvinnes må sendes til Tyskland. Gevinsten rent miljømessig burde derfor være større her i landet.
Men ingen kan fortelle om kommuner her i landet som tar slike hensyn.
– Jeg har ingen kjennskap til at dette har vært en debatt her i landet. Alle kommuner i Norge er meg bekjent positive til å bruke PVC i grunnavløpsrør, sier produktsjef VA Tom Ole Stenberg ved Norsk Wavin til VAnytt.

Bruksegenskaper
Selv om PP og PVC brukes om hverandre her i landet er det en viktig årsak til at mange entreprenører foretrekker PP, og da særlig ved lave utetemperaturer. 
– Vi opplever at vi selger mer PP om vinteren, fordi ved la temperatur er PVC et sprøere materiale å jobbe med, det kan lettere får skader etter støt, forteller Vidar Handal ved Norsk Wavin, som tilbyr forøvrig både PP og PVC rør i de fleste dimensjoner.
– Husk at PVC-rør har vært i bruk i over 70 år med gode erfaringer, sier Stenberg.
Det har tidligere vært knyttet noe skepsis til levetiden til PE og PP. Denne skepsisen er også på vikende front etter at TEPPFA, den uavhengige eurpoeiske plastorganisasjonen nylig ga ut en rapport som viste at både PE og PP har levetid på minst 100 år, noe som hittil har vært dokumentert for PVC.