Illustrasjon av SARA, Stjørdals nye renseanlegg. Etter kommunens nettside

Veidekke skal bygge kloakkrensing i Stjørdal

Veidekke Entreprenør har fått i oppdrag av Stjørdal kommune å bygge nytt avløpsrenseanlegg for Stjørdal sentrum, Lånke og Skatval. Kontrakten til Veidekke er verdt 110 millioner kroner ekskl. mva.

0

Dagens Stjørdal Avløpsrenseanlegg (SARA) har for liten kapasitet og er utdatert. Derfor bygger kommunen nå nytt renseanlegg med kapasitet for drift gjennom de neste 50 år. Det nye renseanlegget skal også ta imot slam fra alle mindre renseanlegg og slamavskillere i kommunen. Kommunen har inngått avtale med Veidekke og danske Aquagain om byggingen. Veidekkes oppdrag er å bygge en ny pumpestasjon ved Halsøenkrysset, og på Sutterø industriområde skal de oppføre nytt renseanlegg samt garasjeanlegg og et servicebygg. Byggearbeidene har allerede starter opp, og det hele skal overleveres i desember 2016. 

Prosessen
Det er valgt en enkel renseprosess der det er muligheter for å sette inn nye rensetrinn og utvidelser i framtida. Kommunen har fått dispensasjon fra krav om fullrensing, og anlegget utfromes for primær og sekundærrensing.
Renset utslipp fra det nye anlegget slippes ut på 45 m dyp via et rør som går 1100 m ut i fjorden. Det vil ikke bli utslipp i fjæra ved det nye renseanlegget, nødoverløpet kommer på 20 m dyp, 800 m ut i fjorden. Dagens nødoverløp med Halsøen vil kun være i drift ved kortvarig strømstans. Det installeres  luktreduksjonsanlegg både på det nye renseanlegget og på pumpestasjonen ved Halsøen, for at det skal bli så lite lukt som mulig. Investeringene for nytt avløpsrenseanlegg vil medføre at årsgebyret for kloakk vil øke.

Økte gebyrer
Dagens renseanlegg ved rundkjøringa på Halsøen legges ned, ved siden av vil det bli bygd en ny pumpestasjon. Det vil bli lagt en ny rørledning derfra og til det nye renseanlegget, som skal ligge nederst i Sutterøygata. Det nye renseanlegget vil også ta imot slam fra alle mindre renseanlegg og slamavskillere i kommunen. Den nye pumpestasjonen ved Halsøen blir utformet slik at turgåere skal kunne benytte taket som utkikkspunkt.
Anlegget skal benytte seg av forsedimentering, som man forventer vil gi stabil rensing, kjemisk felling og tilrettelaging for evt. seinere utbygging av biotrinn. Anlegget skal få universell utforming og besøksstandard.