Vil løfte yrkesfaget et hakk høyere

Statsbudsjettet

0

NHO er positive til at regjeringen nå styrker satsingen på yrkesfaglærerne med 20 millioner gjennom viktige tiltak.

Disse tiltakene er er bedre stipendordninger og mer fleksibilitet til videreutdanning og omskolering til yrkesfaglærere.
Yrkesfaglærerløftet innbefatter også videre satsing på hospiteringsordninger for styrket samarbeid mellom skole og bedrift.

Fortsatt forskjell
– Differansen er fremdeles på omlag 15 000 kroner, og vi forventer at den vil bli tettet raskt; og at vi ser en ytterligere påplussing allerede etter budsjettforhandlingene i Stortinget, sier kompetansedirektør Are Turmo i NHO.
Økt tilskudd til lærebedriftene bidrar til å styrke økonomien rundt formidlingen og oppfølgingen av lærlingene. Samtidig er det et viktig signal om at den jobben lærebedriftene og opplæringskontorene gjør verdsettes, ifølge NHO.
NHO er også positive til at regjeringen nå styrker satsingen på yrkesfaglærerne med 20 millioner gjennom viktige tiltak som bedre stipendordninger og mer fleksibilitet til videreutdanning og omskolering til yrkesfaglærere. Yrkesfaglærerløftet innbefatter også videre satsing på hospiteringsordninger for styrket samarbeid mellom skole og bedrift.
– Vi trenger flere yrkesfaglærer i antall og flere med relevant fagkompetanse. Særlig hospiteringsordningen trenger betydelige midler for å kunne utvides fra i dag. Derfor er yrkesfaglærerløftet til regjeringen utilstrekkelig, sier Turmo.

Fylkene trenger
Det er ifølge NHO skuffende at det ikke videreføres noen konkrete midler til tiltakene knyttet til Samfunnskontrakten for flere læreplasser. Fylkene trenger ifølge NHO slike midler for å legge til rette for gode Vg3-tilbud i skole for de som ikke får læreplass, utprøving av vekslingsmodeller samt prekvalifiseringskurs for søkere til læreplass. Også hospiteringsordningen har fått midler herfra tidligere. Midlene til kvalitetsutvikling i grunnopplæringen antyder videreføring av tiltakene så vel som en intensjon om en ny samfunnskontrakt. Dette er noe NHO støtter, men det er viktig at tilstrekkelige midler settes av til disse tiltakene.
– Flere sentrale stimuleringsmidler til fylkene er viktig for å heve kvaliteten på den skolebaserte opplæringen, noe som igjen vil gi bedriftene et bedre grunnlag for å gi god opplæring i bedrift. Her mener vi det trengs betydelige bevilgninger, også til oppgradering av utstyrsparkene på skolene. NHO forventer at regjeringen tar dette med i den videre satsingen på yrkesfagene.