Biovac vil plassere mer under bakkenivå

Driftsbygningen ved renseanlegg plasseres under bakken, dermed blir det kun er behov for et mindre prefabrikkert prosesshus over nedstigning.

0

Tradisjonelle større renseanlegg leveres vanligvis med innredet driftsbygning i tilknytting til renseanlegget.
Nå introduserer prosjektavdelingen ved avdelingssjef Eskil Møllegaard en annen løsning, der driftsbygningen er flyttet ned under bakken.
Dermed blir det kun er behov for et mindre prefabrikkert prosesshus over nedstigning.

Prosesshuset
Prosesshuset inneholder maskiner, lys, varme, vask, hurtigvarmer samt uttak for spylemuligheter.
Anlegget er konstruert med innspill fra flere kommuner der både arealbehov, funksjonalitet og pris har vært vurderingskriterier.
Under bakken finner man hovedsakelig ventiler og tørroppstilte pumper for enkel, sikker og renslig drift.
Tradisjonelle renseanlegg vil fremdeles bli prosjektert, men et nedgrav anlegg krever vesentlig mindre plass, i tillegg til å være svært kostnadseffektivt, sier Goodtech Environment i en pressemelding.
De første anleggene er allerede under prosjektering og Goodtech Environment ser frem til å levere enda en markedstilpasset løsning.

Avd. sjef Eskil Møllegård hos Goodtech
 

Goodtech Environment eier varemerkene Biovac, Haco og Fluidtec, og har ansvaret for over 12.000 aktive renseanlegg i Norden.
Fra egen prosjektavdeling leveres private og kommunale renseanlegg opp til 20 000 Pe.