Quality Hotel, Tønsberg

Inviterer til VA-dager

VA-dagene på Østlandet er et samarbeid mellom Driftsassistansen i Østfold og Rambøll. VA-dagene skal være en felles arena for alle som arbeider med vann og avløp i kommunene og private vann- og avløpsanlegg.

0

Programmet skal ifølge invitasjonen passe godt både for driftsoperatører, ingeniører og ledende teknisk personell.

Teknisk møteplass
I tillegg til det faglige programmet, er formålet å utvikle nettverk på tvers av avdelinger og kommunegrenser. Det legges opp til arrangementet skal være en møteplass hvor det er anledning til å drøfte erfaringer og løsninger.
– Etter svært positive tilbakemeldinger fra tidligere år, blir det også i årets program satt av tid til «speed-dating», der målet er at leverandørene skal få en bedre mulighet til å presentere sine produkter, sier Ingrid Bakke hos Rambøll til VAnytt.

Semi’n i drikkevann
Arrangementet er en videreutvikling av Rambølls fagtreff som har vært arrangert i en årrekke. Nytt i 2015 er at det under VA-dagene vil bli arrangert semifinale i konkurransen «Norges beste drikkevann 2016».
TID: 18. og 19. november STED: Quality Hotel, Tønsberg, PÅMELDING Kontaktperson: Ingrid Bakke, Mob.: 936 29 122 E-post: ingrid.bakke@ramboll.no Påmeldingsfrist: 1. oktober
[doc:46:pdf:PROGRAM VA-DAGENE]