Her fra det første møtet med styringsgruppa, avholdt i Spydeberg 4. juni.

Sammen om opplæring av driftsoperatører for minirenseanlegg

Det har i lang tid vært et ønske fra myndigheter og bransjen selv om å kunne sertifisere driftsoperatører på minirenseanlegg. I dag stilles det ingen formelle krav til de som skal utføre service på disse anleggene utover den opplæring man får hos den enkelte leverandør.

0

Myndigheter med kommuner, departement, Sintef, samt rådgivere og bransjeforeningen Avløp Norge ønsker å sette mer fokus på service og oppfølging av mibirenseanlegg. 

Klima- og miljødepartementet har bevilget midler til vannområdene i Morsa, Haldenvassdraget, Glomma sør og Øyeren for å utvikle et kompendium som skal brukes i opplæringen. I tillegg bidrar bransjeforeningen Avløp Norge med midler og vil delta aktiv i arbeidet med prosjektet.

Selve kursvirksomheten vil foregå i regi av Avløp Norge. Gjennomført kurs vil til slutt lede til et sertifikat som vil utstedes av Avløp Norge.

De første kursene vil gjennomføres i løpet 2016.

Arbeidsgruppen som skal jobbe med prosjektet vil bestå av representanter fra Avløp Norge og Driftsassistansen i Østfold.