Bærum kommune har bygget en unik testrigg for praktisk utføring og kontroll av strømpe-rehabiliterte rør. Fra venstre VA-rådgiver Kristin Hamre, byggeleder Svein Erik Kjeksrud og overingeniør Arild Rydh i prosjektenheten i Bærum kommune, er godt fornøyd med den praktiske gjennomføringen av testene.

Innkalte rørfornyerne til eksamen i strømpetrekking

Bærum kommune skal de kommende årene fornye sitt ledningsnett for flere hundre millioner kroner. For å få mer innsikt i utførelse innkalte de flere av de store entreprenørene til en testrunde.

0

Kommunen har bygget en unik testrigg for praktisk utføring og kontroll av strømpe-rehabiliterte rør. Det er første gang en kommune har gjennomført tester av denne typen, og entreprenører og materialleverandører med internasjonal erfaring hevder at prosjektet er unikt også på verdensbasis.

Unikt prosjekt
Eksportdirektør i det multinasjonale selskapet BKP Berolina Polyester GmbH & Co, Börje Persson, kom direkte fra Saudi Arabia til Bærum for å være observatør under en av testdagene. Berolina er en av de store strømpeleverandørene i verden, og leverer også til det norske markedet.
-Dette er unikt i internasjonal sammenheng, og et viktig og godt initiativ fra Bærum kommune som ledningseier, sier Persson til VANytt.

Overingeniør Arild Rydh i prosjektenheten i Bærum kommune har satt av en og en halv million kroner på prosjektet, og mener det er svært anvendte penger.

-For oss handler det om å sikre kvalitet når vi skal fornye avløpsnettet i egen kommune. Deler av vårt avløpsnett er i så dårlig forfatning at vi må ta et krafttak de nærmeste årene, og nå gir vi aktuelle entreprenører en unik mulighet til å dokumentere produktenes egenskaper og sin egen dyktighet i selve utførelsen av rørfornyingen, sier Rydh til VANytt.

Entreprenørfirmaet Kjeldaas AS fra Sande i Vestfold var et av de fem selskapene som etablerte nytt rør inne i det eksisterende røret. Herdingen foregikk med innvendig UV-stråling.

Fem entreprenører og en rådgiver

De fem entreprenørselskapene NCC, TT-teknikk, Olimb, Aarsleff og Kjeldaas stilte alle opp til «eksamen» ved Nordli pumpestasjon i Bærum. Testperioden gikk over sju dager under vekslende forhold i mai. I tillegg til entreprenørene ble også Ringerike Septikservice engasjert til å foreta tetthetsprøving og rørinspeksjon. Bærum kommunes egen prosjektavdeling gjennomførte spyletester og rådgiverselskapet VA teknikk i Drammen har koordinert og dokumentert den praktiske gjennomføringen av samtlige tester.

-Rådgiverne har en nøkkelrolle i arbeidet med utbredelse av NoDig som metode, og da må kompetansen økes også i rådgivermiljøet, mener Rydh.

VA-rådgiver Kristin Hamre i VA teknikk AS i Drammen har lang erfaring med prosjektering av VA-tekniske anlegg, med hovedvekt på gravefrie metoder (NoDig) de siste 14 årene, og hun er engasjert til å følge prosjektet på nært hold for Bærum kommune. 

-Dette har vært fantastisk gøy og svært lærerikt. Jeg har sett store variasjoner på små detaljer hos de ulike entreprenørene uten at det nødvendigvis vil ha betydning for sluttproduktet, sier Hamre.
-Dersom NoDig-volumet i Norge skal økes må også rådgiverne øke sin kompetanse og egen trygghet for at metodene virkelig holder mål som et alternativ til konvensjonell graving, mener Hamre.

Testlaboratorium
For å få klare og utvetydige svar på produktenes egenskaper har Bærum kommune også engasjert det uavhengige testlaboratoriet Norner til å utføre 12 ulike tester av hver enkelt foring som ble installert i Bærum. Totalt blir det gjennomført 100 ulike laboratorietester med konsekvensanalyse av et ovalt rør, dimensjonsendringer, singel i bunnen av et rør, konsekvensen av en svanke (vannfyllinger over et strekk), og andre reelle elementer som entreprenører kan møte på under ledningsfornyelse.

Saken fortsetter under bildet:

Strømpeforingen under herding. Her er det danske Aarsleff AS som er oppe til eksamen i Bærum kommune.

-Disse testene vil også være et klart signal fra vår side om at vi ønsker et godt samarbeid med entreprenørene i bransjen. Det er positivt at også entreprenørene har gjort nye og nyttige erfaringer i løpet av testperioden, og har fått enda bedre kunnskap om sine egne produkter og metoder i møte med de utfordringene de måtte forholde seg til under testene, sier Arild Rydh videre.

Han fremhever herdeprosessen som uhyre viktig for å få et godt sluttresultat når man bruker strømpeforinger. Foringene herdes enten ved bruk av varmt vann, damp eller UV-stråling, og her benyttet de fem entreprenørene ulike metoder. Laboratorietestene vil gi svar på hvilke metoder som gir de beste resultatene i forhold til de utfordringene som ble lagt inn i testen. Her er det mye kunnskap å hente både for ledningseier, rådgivere, entreprenører og materialleverandører, mener Arild Rydh.

Styrke og elastisitet
Rydh og Bærum kommune er opptatt av rørenes ringstivhet (styrke) og elastisitetsmodul. E-modul er beskrivende for et materiales motstandsevne mot deformasjon. Jo høyere E-modulen er desto stivere er materialet. Et avløpsrør skal helst ikke «klappe sammen» etter at det er fornyet med en strømpeforing. Det skal tvert imot holde i minst hundre år, sier Arild Rydh med et skjevt smil.

Testriggen på 15 meter besto av to strekk med 250 mm betongrør. Rørene var av ulik kvalitet med åpne skjøter, hull og andre skader.   

Testriggen

Selve testriggen besto av to strekk hver på 15 meter med 250 mm betongrør, som er den mest utbredte dimensjonen i Bærum kommune. Rørene var av ulik kvalitet med åpne skjøter, hull og andre skader.   Kommunen la inn retningsforandring, grenrør med tilførsel av vann, et sammenklappet ovalt rør og en dimensjonsovergang fra 250 til 300 millimeter. I et av rørene ble det også lagt inn noe singel for å gjøre testen enda mer reell.

Må slutte å grave
-Vi må slutte å grave der det er mulig, og da må vi sørge for at det gravefrie markedet i Norge blir stort nok til at vi kan gi en håndfull entreprenører muligheten til å utvikle seg videre til beste for norsk infrastruktur, sier Rydh.

Rydh mener NoDig er den metoden alle norske kommuner bør satse langt sterkere på.
-Kompetansen i små og mellomstore kommuner kan bli langt bedre, og der vil vi gjerne bidra.  Våre erfaringer skal derfor deles med andre, slår han fast.
Han gir stor honnør til de fem entreprenørselskapene som stilte opp med utstyr og mannskap for å gjøre den unike testen så reell som mulig.
-Vi vet at kvalitet koster, men vi skal også vite nøyaktig hva vi betaler for. Derfor blir det spennende å se hva produktene og entreprenørene har lagt igjen disse dagene, sier Rydh til slutt.

Testresultatene vil bli offentliggjort i løpet av kommende høst.