KOFA må få mer makt

Mens høringsfristen for endringer for Klagenemnd for offentlige anskaffelser (KOFA) løper, avdekkes den ene skandalen etter den andre hvor oppdragsgivere tildeler kontrakter uten konkurranse.

0

En rapport fra PwC om byggeprosjekter ved Oslo universitetssykehus viser at av 300 sjekkede bestillinger er 168 «ulovlige direktekjøp» for til sammen 45,7 mill. kroner. I Tromsø får Flykningtjenesten massiv kritikk i en granskningsrapport. Innkjøp for totalt 56 millioner kroner har ikke vært lagt ut på offentlig anbud.

Gebyr og søksmål
Nærings- og fiskeridepartementet foreslår i høringen med høringsfrist 14. august at KOFA får igjen kompetansen til å ilegge overtredelsesgebyr. Gebyret kan maksimalt utgjøre 15 % av anskaffelsens verdi. Det foreslås at KOFA får kompetanse til alternativt å anlegge søksmål.

Hvis KOFA ikke ilegger overtredelsesgebyr, må KOFA anlegge et slikt søksmål. Da kan hverken oppdragsgiver eller leverandør, som har fått tildelt en kontrakt uten konkurranse, føle seg sikker på om kontrakten løper eller blir stoppet.

Skarpere tenner
KOFA har opplevd en kraftig nedgang i antall klager over ulovlige direkteanskaffelser – på hele 80 %.

– Det er på høy tid at KOFA får igjen de skarpe tennene, slik at vi får bukt med de største overtredelsene på regelverket for offentlige anskaffelser, sier NHO-advokat og ekspert på offentlige anskaffelser, Arnhild Dordi Gjønnes.