Foto: CF Wesenberg/kolonihaven.no

Går inn for å styrke sentral godkjenning

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner foreslår å styrke sentral godkjenning, på en måte som skal gjøre det enklere og mer lønnsomt å være seriøs. Det er et problem med useriøse aktører i byggenæringen.

0

– Det må bli enklere å være seriøs, og vanskeligere å være useriøs i byggenæringen. Det er viktig for næringen, for innbyggere og næringsliv og for oss som samfunn, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

I dag foreslår han for Stortinget å styrke sentral godkjenning som gjør det enklere og mer lønnsomt å være seriøs. Proposisjonen som nå sendes til Stortinget er et ledd i Regjeringens arbeid for å bekjempe useriøse aktører i byggenæringen. Regjeringen arbeider videre med forslag som næringen selv har spilt inn til departementet gjennom rapporten ”Enkelt å være seriøs”.


– Det er et alvorlig problem med useriøse aktører i byggenæringen. Utfordringer med blant annet svart arbeid, ulovlige lønns- og arbeidsbetingelser, hvitvasking av penger og skatte- og avgiftsunndragelser gjør det vanskelig for seriøse bedrifter. Det er et problem for oss som samfunn, sier Sanner.
– Den frivillige sentrale godkjenningen gjør det enklere for innbyggere og næringsliv å se hvem som virkelig er seriøse, så vi kan velge foretak som følger loven når vi skal bygge. Dette vil både gjøre det enklere for de seriøse bedriftene, og fremme bedre kvalitet i bygg, sier Sanner.

Et viktig utgangspunkt for ordningen er at godkjenning ikke skal bli vanskeligere eller skape mer byråkrati for foretakene. Derimot må det utvikles løsninger som gjør hverdagen enklere. I lovforslaget ligger det også hjemler for å innføre egne regler som gjør at lovlydige og kompetente foretak får enklere saksbehandling i byggesaker, for eksempel at de slipper uavhengig kontroll.

I proposisjonen åpner også statsråden for at det på lengre sikt også kan lages en frivillig sentral godkjenning for foretak som utfører arbeid uten krav om ansvarsrett, det vil si underleverandører og foretak som arbeider i ROT-markedet (Rehabilitering Ombygging Tilbygg).
– Dette er et forslag som både byggenæringen og fagbevegelsen er svært opptatt av. Det var ikke en del av høringsforslaget, men på bakgrunn av sterke innspill i høringen, foreslår jeg at det på lengre sikt kan åpnes for et slikt tiltak.
Endringer i plan- og bygningsloven (Sentral godkjenning av foretak) Prop. 131 L (2014–2015)