Båstad er en kystkommune nord i Skåne.

I Båstad må du heretter betale etter mengde overvann

Stadig flere vannregioner i Sverige innfører nye måter å beregne vann- og avløpskostnader på. I Båstad har man nylig innført et nytt system, som betyr at også de som leverer overvann må betale etter mengde.

0

Svenskenes måte å beregne vann og avgift på er mye likt den norske. Alle utgifter fordeles på de som benytter tjenesten. I Sverige skiller man også på vannavgift og avløp, men overvannet er ikke lenger gratis å slippe på nettet.
Nå innfører Båstad kommune et nytt avgiftssystem der den som f.eks. anlegger en stor parkeringsplass må betale for å slippe på overvann.

Fire kategorier
I Båstad skiller man heretter mellom avgift på vann, spillvann, overvann fra eiendom og overvann fra gate. Her fordeles avgiftene etter tilsvarnde kostnader de ulike kategoriene medfører. Tilsvarende system er tidligere innført i flere kommuner i nordlige Skåne.
Endringene innføres i januar 2016, og betyr en liten prisøkning for noen og reduksjon for andre. Tidligere ble spillvann betalt som en fast avgift uansett mengde, nå ser man adskilt på gate og eiendom.
– Boliger uten påslipp av overvann slipper heretter billigere, sier Åsa Peetz ved Följ NSVA – Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp i en pressemelding. For større eiendommer med store parkeringsplasser etc. betyr det en økning, mens eiendommer med mindre areal skal betale mindre.