Vellykket Gemini konferanse av stabelen i Trondheim

Årets Gemini konferanse var rekordstor, med rundt 340 deltakere, inkludert mange fra VA-etater rundt om i landet. Arrangementet var for brukere av Powels programvare for kommunalteknikk og entreprenørsektoren.

0

I sin velkomsttale snakket direktør Bård Benum om viktigheten av Powels kommunikasjon med kunden.
– Det er spennende å lede et teknologiselskap i en tid der utviklingen innen teknologi går raskere enn noensinne. Dere forvalter og skaper store verdier, og Powel ønsker å lage løsninger som støtter dere som brukere, sa Benum.

Utfordringer innen VA
Vann og avløp har tradisjonelt vært, og er fortsatt et stort område for Powel. Mye har skjedd innenfor VA-området de siste årene, og det er knyttet mye spenning til mulighetene som mobile løsninger gir.
– For to år siden lanserte vi Gemini Portal, en mobil løsning av Gemini VA. I dag er portalen i bruk hos 65 kommuner, fortalte Reidar Øye, Business Manger i Powels Smart Infrastruktur avdeling.
– Videre ble Dagbokregistrering, en løsning først utviklet i 1986, lagt til som en funksjon i Gemini Portal i fjor. Kommuner som bruker funksjonen forteller oss at de har mye bedre oversikt over ledningsnettet enn tidligere.

Rørleggermeldingen
I mars lanserte Powel også feltløsningen Rørleggermelding, som støtter arbeidsprosessene mellom rørleggere og kommuner. På konferansen fikk brukerne mulighet til å bli bedre kjent med denne løsningen.
Det var fokus både på drift, praktisk bruk av fagsystemer, og forvaltning i løpet av de to dagene. I tillegg til interne foredragsholdere fikk deltakere et innblikk i trender og utfordringer som vannbransjen står ovenfor, fra Sintefs Jon Røstum og Norsk Vanns Toril Hofshagen.

Pusterom
Tradisjonen tro var det ikke kun faglig innhold som stod på tapetet. Gode pauser mellom foredrag ga deltakere tid til å dele erfaringer med bransjekollegaer og Powel ansatte. Powel arrangerte «Tjuvstart» søndag ettermiddag, med besøk i Nidarosdomen og tre foredrag om vær og vann fra statsmeteorolog John Smits, regionsjef i NVE Kari Øvrelid og Plan- og Utbyggingssjef i Tromsø kommune, Jan Stenersen. Feltløsninger, skydrift, kartløsninger og brukervennlighet er fokusområder for Powel og var dermed også gjennomgangstema i foredragene.

Skyen og samspillet
I tillegg ble det lagt vekt på de mulighetene Powels løsninger gir for samspill mellom sektorer og avdelinger innen samme bedrift eller kommune. Vi fikk eksempler på hvordan kommuner, entreprenører og konsulenter kan utnytte løsningene og jobbe smartere sammen.
– Vannbransjen står overfor store utfordringer i framtiden. Investeringsbehovet er enormt, understreket Øye, som så muligheter for besparelser og effektivisering gjennom målrettede tiltak og metodeutviking, og at gode IT-løsninger er en forutsetning for å løse utfordringene.
– VI har ambisiøse planer for Gemini som en helhetlig løsning for kommunalteknisk sektor framover, sa han, og inviterte til neste års Gemini konferanse, den 25. i rekken, som  blir avholdt 8-10. November 2016.