Enklest mulig graveregler vil redusere kostnader

Det pågår arbeid på flere fronter for bedre samordning av ledninger i grunnen. Felles graveregler vil føre til lavere kostnader for både kommunene og entreprenørene.

0

MEF er med i en arbeidsgruppe i regi av Vegforum for byer og tettsteder som skal utarbeide et felles forslag til graveregler i kommunene. I tillegg til representanter fra storkommuner består arbeidsgruppen av blant andre ledningseiere.
– MEF er positive til like graveregler i kommunene. Like regler vil antagelig føre til lavere kostnader for både kommunene og entreprenørene, sier Finn N. Bangsund, spesialrådgiver i MEF.
– Like regler vil antagelig føre til lavere kostnader for både kommunene og entreprenørene, sier Finn N. Bangsund.

Det enkle…
Enkelte kommuner nekter anleggsentreprenører å utføre enkle gravearbeider selv om disse har fagbrev innen anleggsteknikk og sentral godkjenning. Dette er fordi det stilles et ubetinget minstekrav om sentral godkjenning i tiltaksklasse 2.
– Det betyr at kvalifiserte entreprenører med fagbrev fra anleggsteknikk ikke får lov til å utføre enkle gravearbeider, som for eksempel legging av stikkledninger, forklarer Bangsund.
MEF opplever det som urimelig at entreprenører med yrkesutdanning innen anleggsfag, lang erfaring og gode referanser ekskluderes fra lokale oppdrag.

Mer tilpasset
– Kravene til å grave i det kommunale veinettet skal være strenge slik at kommunen kan være sikker på at jobbene utføres fagmessig, sier Bangsund. Men kravene må tilpasses den gravejobben som skal utføres. Hvis det settes strengere krav til de mindre gravejobbene enn nødvendig, vil det være med på å uthule det lokale entreprenørmarkedet. Dette kan i sin tur kan føre til betydelige prishopp for både private og offentlige byggherrer, avslutter Bangsund.
Arbeidsgruppen tar sikte på å ha et forslag til felles graveregler for kommunene i løpet av 2015.
Kilde: MEF