Fra en av de store plasstøpte kummene på Ø600 ledningen. Foto: Stærk & Co.

Kristiansand og Lillesand knytter sterk vannforbindelse

Kristiansand kommune har inngått et samarbeid med Lillesand kommune om bygging av ledningsanlegg og bruk av Grimevann som ny reservevannkilde for østsiden av Kristiansand. Ledningsanlegget mellom de to byene er estimert til 250 mill.

0

Sikker vannforsyning til bydelene øst for Topdalsfjorden i Kristiansand er den største drivkraften bak samarbeidet om drikkevannsforsyning med Lillesand. På sikt kan vannforsyningsanlegget bygges ytterligere ut til at Grimevann blir en hovedvannkilde for Kristiansand.
Rørforbindelsen er nå i anleggsfasen og arbeidene har pågått i ca 2 år; dermed er man godt i gang på dette prosjektet som tilsammen vil koste ca 250 millioner og være ferdig om noen år.
 
Sikkerhet

Kristiansand har lenge hatt press på sin reserve vannkilde og sliter med å skaffe nok vann i en eventuell krisesituasjon. I området øst for Kristiansandsfjorden regner man på sikt med å få særlig økende vannbehov. Her ligger både Dyreparken, flyplassen og industrifeltet Sørlandsparken. 
Når det gjelder å skaffe mer vann er det i denne delen av kommunen langt kortere vei til nabokommunen Lillesand enn til dagens vannkilde i Kristiansand.
På toppen av dette veier også samfunnssikkerheten tungt. Ved å knytte vannforbindelsen sammen, oppnår man «dobbel sikkerhet» for begge kommuner. 
Vannforbindelsen vil knytte sammen de to største vannkildene i regionen, som er Tronstadvann for Kristiansand og Østre Grimevann i Lillesand.
– Vannforsyning er et langsiktig arbeid som er svært viktig for samfunnet. På samme måte som veiene stadig fornyes og blir mer effektive skjer nå også dette med vår drikkevannsforsyning, sier Dag Tobiassen i Kristiansand kommune.
 

Duktilt støpejernsrør med PE-belegg. Bildet er fra en annen leveranse, og metalldekslene vist på bildet brukes bare i NoDig-prosjekter.

To etapper klare
Både prosjektering og anleggsarbeid foregår nå for fullt. De to første etappene ligger i Lillesand kommune og er tilnærmet ferdige. Disse er på til sammen ca 3,4 kilometer og strekker seg fra Borkedals-dammen til Kjerlingland. Et viktig delmål ved å komme til Kjerlingland var å sørge for vann til Agderbyen, et viktig næringsområde.
Neste etappe er på 1,7 kilometer og går til Fjelldal. Her ligger hele traséen innenfor Lillesand. Denne strekningen er det planer om å starte opp prosjektering av i 2016.
Det endelige målet for rørledningen er Sørlandsparken, der blir den tilkoblet hovednettet til Kristiansand kommune.
Det er ikke klart når dette vil skje, men det er et 10 års perspektiv på prosjektet som nå foreligger, selv om det ses på muligheten for å forsere dette.
Den siste delen er på ca 8 km som gir en reell trase på godt over 10 km.
– Det er ikke bestemt hvor mange etapper denne vil bestå av eller hvem som skal prosjektere denne delen ennå, sier Per Olav Aasbø ved Ingeniørformaet Stærk & Co til VAnytt. Det er Stærk & Co som har prosjektert alt hittil.
 
Duktilt støpejern
Det er brukt duktilt støpejern fram til nå, men det vil trolig bli lagt PE på et kortere strekk nå i vår. Videre vil det nok stort sett bli brukt støpejern med unntak av ledninger i sjø.
Hele rørforbindelsen bygges i duktilt støpejern med utvendig PE-belegg. På den første strekningen valgte man i utgangspunktet dimensjon 600 mm, men senere har man gått opp til 700 mm; noe som etter alt å dømme blir gjeldende helt fram til mål.
For ledningseier har det vært viktig å ivareta en gjennomgående kvalitet på hele ledningsstrekket og valget ble duktilt støpejern. En viktig årsak er de svært gode mekaniske egenskapene som kombinert med en passiv korrosjonsbeskyttelse i form av et utvendig PE-belegg gir en høykvalitets ledning med svært lang levetid.
Det er for øvrig benyttet strekkfaste løsninger med to-kamrede Universal-muffer hvor tettepakning og strekkfast låsering er separert. Dette gir en optimal funksjon og en ekstra innebygget sikkerhet.

Kobles på
Underveis i anleggsarbeidet har ledningen blitt gjort klar til drift med tilkoplinger til eksisterende rørledninger i dimensjoner fra 200-400 mm innenfor Lillesand kommune.
Første etappe ble utført av Helldal Entreprenør i Lillesand, og neste etappe var det TT Anlegg i Mandal som utførte.
– Denne forbindelsen er veldig viktig for begge kommuner. Dette er et framtidsprosjekt for regionen. Både med hensyn til styrke og strekkfasthet er det valgt duktilt støpejern. I forhold til risikoen for forskyvninger i grunnen og ytre påvirkninger velger vi den sikreste løsningen. Vår nye vannforbindelse får støpejernets styrke og PE-rørets holdbarhet, sier Roger Edvardsen i Lillesand Kommune.