– MEF har gjentatte ganger tatt opp behovet for et mer slagkraftig KOFA, og det er gledelig at næringsministeren nå har lyttet til næringslivet, sier Trond Johannesen, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Takker næringsminister Meland for initiativet

Næringsminister Monica Mæland ønsker å styrke KOFA. – Vi må gjeninnføre en tilsynsordning som sikrer rettferdig konkurranse og effektiv utnyttelse av offentlig midler, sier Trond Johannesen hos MEF.

0

Næringsministeren varsler nylig i en kommentar til en strengere håndhevelse av regelverket for offentlige innkjøp.
Dette skal skje ved at Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) igjen får mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på anskaffelsesregelverket.

Mer kraft til KOFA
Ulovlige direkteanskaffelser kan bli straffet med et gebyr på inntil 15 prosent av verdien på innkjøpet. Ministeren ønsker også at KOFA skal kunne bringe saker inn for retten for å få kontrakter kjent uten virkning.
– MEF har gjentatte ganger tatt opp behovet for et mer slagkraftig KOFA, og det er svært gledelig at næringsministeren nå har lyttet til næringslivet. Det offentlige handler varer og tjenester for over 400 milliarder kroner årlig. Det er viktig å ha tilsynsordninger som bidrar til seriøsitet i dette markedet, rettferdig konkurranse og effektiv utnyttelse av offentlig midler, sier Trond Johannesen, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

Skremmende nedgang
KOFA ble i 2012 fratatt muligheten til å ilegge gebyr i saker vedrørende ulovlige direkteanskaffelser, samtidig som klagegebyret ble hevet fra 860 til 8 000 kroner. Det har etter disse endringene vært en drastisk nedgang i leverandørklager til KOFA. Antallet gebyrsaker og rådgivende klagesaker har blitt redusert med henholdsvis 80 og 60 prosent. I dag må leverandørene gå til domstolene for å få håndhevet grove brudd på anskaffelsesreglene.

Det er foreløpig uvisst når de foreslåtte KOFA-endringene kan bli en realitet. I første omgang skal forslagene ut på høring, med frist 14. august. Kilde: MEF