Vianova gir ut gratis BIM lese- og snakkeprogram

Lanserer gratis visningsprogram for de som har behov for innsyn i BIM-prosjekteringen. NovapointDCM Viewer er en desktop-applikasjon som brukes mot lokale og delte modeller i skyen.

0

NovapointDCM Viewer er en gratis desktop-applikasjon som kan brukes både mot lokale og delte modeller i nettskyen.
Brukeren kan navigere fritt i 3D-modellen, slå av og på informasjon, samt gi modellkommentarer ved hjelp av Topics.

Kommunikasjon
Det innebygde Topics-vinduet gjør det mulig å kommunisere med andre i prosjektet gjennom en navngitt samtalelogg. Der kan man dele visningspunkter og modellkommentarer, snapshots av modellen, mm. Dette forenkler kommunikasjonen rundt modellen betraktelig.
– Med fagmyndighetenes krav til BIM-leveranser er modellen nå i ferd med å bli øverste kontraktsmessige nivå i samferdselsprosjekter, samt det underlaget entreprenøren skal bygge etter. Det er derfor avgjørende viktig at alle i prosjektet sikres enkel tilgang til modellen. Gjennom NovapointDCM Viewer oppnås nettopp dette, uttaler daglig leder Idar Kirkhorn i Vianova Systems.

Full sky
NovapointDCM Viewer sikrer prosjekt- og byggeledere m.fl. enkel innsikt i samhandlingsmodellen QuadriDCM – og dermed også bedre prosjektkontroll.
NovapointDCM Viewer kan bidra til at den tverrfaglige BIM-modellen blir tilgjengelig for alle med behov for å se, sjekke og kommentere den. Prosjekterende får på denne måten delt QuadriDCM-modellen også med andre beslutningstagere i prosjektet, slik at alle bedre kan forstå og enklere si sin mening om det som gjøres.

Enkel oversikt
Når modellen ligger i skyen er det bare å klikke på MOTTA-knappen, så oppdateres hele BIM-modellen lokalt, uten å måtte gå til webhoteller og laste ned filer mm. En rapport vil fortelle hva som er endret i modellen siden forrige oppdatering.
Siden man kan slå av og på informasjon og lage seg egne vindu, er det raskt og enkelt å få oversikt over informasjonen i modellen.
Hele oppgave-treet er også med, så man ser innholdet i de ulike fagmodellene og grunnlagsmodellene. Med et innebygd måleverktøy kan man i tillegg måle avstander og arealer i modellen (2D og 3D).