Automatisert: Furnes har de siste årene investert mye i produksjonen, her en formemaskin.

Langsiktig satsing bærer frukter for Furnes

Mange store samferdselsprosjekter har gitt Furnes nok et godt år. Store investeringer og nye produkter har gått hjem i markedet. Og skulle Presidenten komme på besøk er du ikke lenger nødt til å sveise kumlokk.

0

Et viktig marked for Furnes jernstøperi AS de siste årene er kabelkummer for signalkabler, elforsyning og fjernvarme. Her har man hatt en meget god utvikling de siste årene og fjoråret har slått alle rekorder i så måte.
– Det er mye viktig som skal fram i veier og infrastruktur, og som skal både beskyttes og være tilgjengelig når det trengs. Våre nye produkter i så måte har falt i smak og er ved siden av klassiske VA-varer et segment i sterk vekst, sier leder Oddbjørn Maurdalen, som merker i ordreboka at samferdsel er et av regjeringens mest prioriterte områder.

Leder Oddbjørn Maurdalen ved Furnes er godt fornøyd med fjoråret.

Ledelinjer
Ved siden av rent gategods har man hatt svært god utvikling innenfor ledelinjer for svaksynte, med bakgrunn i retningslinjer for universell utforming av det offentlige rom.
De store investeringene bedriften har tatt  de siste årene har båret frukter.
– Vi har satset over 100 millioner kroner, og særlig innen utvikling og effektivisering av produksjonen samt nytt sentrallager, det er godt å se at dette har vært riktig, sier han.

Klassifisering og sikkerhet
Et viktig grep man har gjort de siste årene er å dele inn produktene i syv ulike kategorier, etter anvendelsesområde -og traffikktetthet.
– Fra lager kan vi levere alle våre standardprodukter, og de som ikke er kjent med oss bør merke seg de unike Premium, Temporary – og Longlife produktene, sier lederen.
Et nytt spesielt produkt er kumlokk for økt sikkerhet, der man kan låse kummene i rammen for å stenge for uvedkommende .
– Det er kjent når Presidenten av USA kommer at man sveiser igjen kumlokk av sikkerhetshensyn. Dette er ikke lenger nødvendig med dette det nye Security lokket.
En annen ny produktgruppe er Furnus, gasstette løsninger for både NS std. Ø650 samt Ø 800.


Travelt: Nok å henge fingrene i for lager/ekspedisjon, her fra venstre; Kristin Olden, Nina Moen, Erik Hoel Sveum og Olav Haugen.

Raskere levering
I denne tiden på året tar sesongen til for fullt med anleggsarbeid og vedlikeholdet starter.
– Hvert år får man det travelt med bestillingene. For å være i forkant har vi lagt om vår produksjonslinjer til hurtigere levering. Nå kan man få sitt kumlokk med byvåpen eller logo på 2-3 arbeidsuker også i sesongen. Mens nye design kan vi levere på ca.6 uker. Det håper vi skal gjøre de enkere for våre kunder og norske kommuner, sier Maurdalen.
Med topp moderne produksjonsanlegg samt nye sentrallager gjør det mulig å produsere og levere mer raskt og effektivt i sesongen.
– Derfor ligger det til rette for at vi, sammen med våre kunder i 2015 fortsetter vår framgang på det norske gategodsmarkedet, sier Maurdalen.