Kommunesjef Erik Gressløs i Sarpsborg Kommune. Foto: Sarpsborg.24.no

Laveste tilbud 9 millioner – høyeste tilbud 20 millioner

Eivind Engseth skulle ha 9 millioner for VA-jobben, mens Tune Graveservice skulle ha 20 millioner for samme jobb.

0

Det er enorme forskjeller fra tilbydere når Sarpsborg kommune legger ut jobber på anbud. Nylig la kommunen ut en saneringsjobb i Sindingsvei på vann- og avløp, og tilbudene som kom inn var ekstremt varierende. Eivind Engseth vant anbudet med en pris på drøye 9 millioner, mens Tune Graveservice tilbød den samme jobben for drøye 20 millioner kroner.

– Det er ikke uvanlig at tilbudene kan sprike voldsomt. De tilbyr det samme, selv om det kanskje ikke virker sånn på prisen, sier Erik Gressløs (bildet), kommunesjef i Sarpsborg kommune til avisen Sarpsborg24.no
– Det kan være mange årsaker til at prisene varierer. Alt fra tilfeller der en entreprenør har en helt spesiell tilgang til materialer, til ren spekulativ kalkulering i håp om at de er alene i konkurransen, forteller Gressløs.

Vanskeliggjør kalkulering
Den store variasjonen gjør kalkuleringsjobben vanskeligere for kommunen.
– Forutsetninger er viktig i en kommunal virksomhet. Politikere er opptatt av «sikre tall». Det er i utgangspunktet bra, men utbyggingsprosjekter er ikke hyllevare. God nok forståelse eller kunnskap om usikkerhet i prosjektkostnader er ikke alltid til stede. Dette er et godt eksempel på at markedsituasjonen alene er en stor usikkerhetsfaktor i bygg- og anleggsprosjekter. At byggherren, kommunen i dette tilfellet, skal kunne forutse en nøyaktig sluttkostnad på et slikt produkt, er som en forstår umulig, mener Erik Gressløs.

Fornøyd med anbudet
På den spesifikke jobben i Sindings vei skal det saneres vann og kloakk. Det vil si at eksisterende vann og kloakkrør skal fornyes. Knut Erik Johansen i Eivind Engseth ønsker ikke å si så mye om hva andre legger i sine anbud, men han forteller at de ønsker å ha Sarpsborg kommune som kunde.
– Vi er fornøyde med å ha oppdrag for kommuner. Akkurat denne jobben er en type jobb som vi ønsker. Jeg ser det er et sprik i anbudene her, men det var også mange som hadde anbud som ikke var så langt i fra vårt, sier Johansen.

Tjener penger
Eivind Engseth AS omsetter for cirka 80 millioner kroner og har en resultatgrad ikke langt i fra 10 prosent. Med nevnte omsetning vil det bety et overskudd på cirka åtte millioner.
– Tjener dere penger på jobben i Sindingsvei?
– Det kan jeg ikke si nå. Det kan skje ting underveis som vipper det til den ene eller andre siden. Men det er slik at noen jobber taper vi på, mens andre jobber tjener vi på, sier Johansen.

Dette var tilbudene kommunen mottok:

Firma                 Pris                   Differanse
Engseth             9.006.945,-                 0
Park&Anle      10.412.262,-             1.405.317,-
Råde Graves.  10.587.987,-            1.581.042,-
Kjell Harlem   11.775.142,-             2.768.197,-
O&P Ødeg.      12.235.640,-            3.228.695,-
Brødr. Lie        12.731.762                3.724.817,-
Jørgensen        16.349.169,-            7.342.224,-
Tune Grave.    20.578.770,-           11.571.825,-