Idar Kirkhorn, daglig leder i Vianova Systems AS.

Vianova kjøper svensk geoteknisk it-selskap

Etter å ha bidratt til å stifte og eie 35% av Vianova Geosuite AB siden 2005, overtar Vianova Systems AS selskapet 100%. Nå venter en ny satsing på selskapets ledende GeoSuite Toolbox.

0

– Etableringen som vi gjorde sammen med svenske Programbyggarna AB og de ansatte i selskapet i 2005, var i realiteten å samle det geotekniske it-miljøet i Norge og Sverige. Nå er vi enige om å ta denne satsingen enda et skritt videre, sier Idar Kirkhorn, daglig leder i Vianova Systems AS.

Geoteknikk er fundamental i all prosjektering av samferdselsinfrastruktur. Uten grundige geotekniske undersøkelser kan sluttresultatet som kjent bli dårlig – og i verste fall katastrofalt.

Tverrfaglig
– Fremtidens prosjekteringsløsninger vil bestå av fullt integrerte, tverrfaglige BIM-verktøy som dekker alle fag, med geoteknikk som naturlig fundament, fortsetter Kirkhorn. – For å sikre en fremtidsrettet utvikling av GeoSuite Toolbox, og en sømløs integrering med våre BIM-verktøy NovapointDCM og QuadriDCM, er det enighet med dagens eiere om at vi ivaretar denne målsetningen best med fullt eierskap. Da vil det ikke være formelle hindringer som begrenser denne utviklingen. Vi mener dette også styrker våre muligheter til å løfte produktene til et globalt nivå.
Geosuite Toolbox er en unik verktøypakke for geoteknisk prosjektering. Utviklingen har skjedd i nært samarbeid med det norske geotekniske miljøet (NGI, SINTEF, NTNU, Multiconsult, GeoVita, Statens Vegvesen og Vianova Systems) og det svenske geotekniske miljøet, representert med AutoGRAF-foreningen. Denne sterke bransjetilknytningen vil fortsette som før også fremover.

Ingen endringer
– Kundene vil ikke oppleve noen umiddelbar forskjell, sier Jan Ludvigsson, daglig leder i Vianova Geosuite AB.
– Vi fortsetter som eget selskap og bygger stein på stein også fremover. Etter hvert vil det imidlertid innebære en styrking av utviklingsressursene, ikke bare i Sverige, men også i Norge. Vi har samarbeidet veldig godt med Vianova Systems helt siden starten i 2005, og er sikre på at både vi og kundene får enda bedre muligheter fremover.
– Vi mener vi på denne måten kan lage enda mer integrerte og fremtidsrettede løsninger, som vil gi både geoteknikere og andre fagfolk effektive verktøy, som gir gode kvalitetsleveranser av tverrfaglige modeller.

Vianova er markedsleder i Norden og internasjonal leverandør av programverktøy og rådgivningstjenester for infrastruktur. Mer enn 15.000 ingeniører i 20 land bruker deres program Novapoint til å prosjektere moderne samferdselsinfrastruktur – støttet av Vianovas 160 eksperter.
Vianova ble etablert på en modellbasert, tverrfaglig programvarevisjon i 1988 og har helt siden starten pionért prosjekteringsverktøy med sine i dag 25+ Novapoint-applikasjoner for veg-, jernbane-, sjø- og luftfartsinfrastruktur. Vianova har også utviklet sin nye BIM for infrastruktur-løsning NovapointDCM og QuadriDCM – en BIM-løsning som skaper nye, unike fordeler i infrastrukturprosjekter – gjennom hele infrastrukturens livssyklus.
Vianova er representert i Norge, Sverige, Danmark, Finland, England, Frankrike, Estland, Spania, Belgia, Island, Thailand og Vietnam, i tillegg til søsterselskaper og partnere i flere land. Totalt består Vianova-nettverket av nærmere 500 personer. Hovedkontoret ligger i Sandvika utenfor Oslo.