Administrerende direktør Trond Johannesen i MEF er alt annet enn tilfreds med utviklingen i KOFA

Venter utålmodig på endringer for KOFA

Noe av det siste den rød-grønne regjeringen gjorde før de rømte kontorene var ta brodden av KOFA. Konsekvensen har vært at leverandørene i stor grad har gitt opp å vinne fram med klager.

0

Tall fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) viser at det har vært en drastisk nedgang i leverandørklager etter 1. juli 2012
Antallet gebyrsaker og rådgivende klagesaker har blitt redusert med henholdsvis 80 og 60 prosent.

– Utviklingen er dessverre som forventet, sier Trond Johannesen, administrerende direktør for MEF i et innlegg i Finansavisen nylig.

KOFA ble i 2012 fratatt muligheten til å ilegge gebyr i saker vedrørende ulovlige direkte anskaffelser, samtidig som klagegebyret ble hevet fra 860 til 8 000 kroner.
Offentlige innkjøp utgjør om lag 430 milliarder kroner årlig.
Endringene har gitt svekket kontroll med dette markedet.

-Den nye regjeringen har antydet at klagenemnda skal gjøres mer slagkraftig, men så langt har det blitt med det. Norsk næringsliv venter utålmodig på at myndigheten skal ta grep, mener Johannesen.

Tonen fra regjeringspartiene var mer offensiv da KOFA-endringene ble behandlet i Stortinget i 2012.
Representanter fra Høyre og FrP, da i opposisjon, viste til at endringene kunne svekke den ensartete tolking og håndhevelse av anskaffelsesregelverket nemnda har ivaretatt, i tillegg til å heve terskelen for å klage inn saker.

Klagenedgangen viser at bekymringen har vært velbegrunnet. Behovet for en mer slagkraftig klagenemnd forsterkes av at regjeringen nå vurderer å endre det særnorske anskaffelsesregelverket, noe som kan medføre at offentlige oppdragsgivere får utvidet fleksibilitet i innkjøpsprosessen.

– Det ligger en klar marsjordre i de siste tallene fra KOFA. Både næringslivet og norske skatteytere fortjener at tilsynet med offentlige innkjøp styrkes, sier Johannesen.