Hammerfest kommunehus: Foto Wikipedia commons.

Velger trygghet framfor olje

KarriereBarometeret 2015 viser at studentene søker seg bort fra de konkurranseutsatte bransjene og over i det trygge. Teknologistudentene har blitt mer positive til arbeid i det offentlige.

0

De første tallene fra KarriereBarometeret 2015 viser at studentene søker seg bort fra de konkurranseutsatte bransjene og over i det trygge. 
Det mest oppsiktsvekkende med i undersøkelsen er imidlertid teknologistudentene, som har blitt mer positive til arbeid i det offentlige enn det de har vært tidligere. Her har tallet økt med hele 26 prosentpoeng siden fjorårets undersøkelse, og 45 prosent av denne studentgruppen svarer nå at de finner det offentlige som en attraktiv arbeidsgiver. Dette er gode nyheter for stat og kommune. Dette skriver karrierestart.no.

Kommunene håper 
– Det er veldig positivt at flere ønsker å jobbe i offentlig sektor. Det synes vi er kjempebra, forteller avdelingsdirektør i Kommunesektorens organisasjon (KS), Anne Cathrine Hjertaas til 
karrierestart.no.
En undersøkelse fra KS viser at 44 prosent av kommunene, og 66 prosent av fylkeskommunene, har ubemannede stillinger innenfor den tekniske sektoren.
– Vi gjennomfører en undersøkelse hvert år blant alle landets kommuner, og der svarer rådmennene at ingeniører er den utdanningsgruppen de har mest vanskeligheter med å rekruttere, forteller Hjertaas.
Mangelen på ingeniører har lenge vært et problem i kommunene, og ifølge en undersøkelse fra NITO, er nå 1 av 5 ingeniører i kommunesektoren over 60 år. Uten nok ingeniører og andre med teknisk kompetanse, vil viktige etater kunne oppleve forsinkelser eller stans i driften, noe som på lang sikt vil påvirke befolkningen.