Monica Meland

Høye forventninger til stortingsmelding om offentlige innkjøp

Regjeringen skal utarbeide ny stortingsmelding om offentlige innkjøp. MEF har gitt innspill til arbeidet.

0

Næringsminister Monica Mæland annonserte i mars at regjeringen nå setter i gang arbeidet med ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser. Næringsministeren har i den forbindelse invitert interesserte aktører til å komme med innspill til dette arbeidet, med utgangspunkt i følgende spørsmål:

-Hva er de viktigste utfordringene som stortingsmeldingen bør adressere?
-Hvilke tiltak kan bidra til å bedre situasjonen?
-Har dere eksempler på god praksis som andre kan dra nytte av?

Et attraktivt offentlige marked
Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har svart på invitasjonen i brev til Nærings- og fiskeridepartementet. I brevet oppfordrer MEF til at stortingsmeldingen bør svare på følgende overordnede spørsmål:

Hvordan kan anskaffelsesregelverket og oppfølgingen av offentlige innkjøp gjøre det attraktivt å være en leverandør til det offentlige?

I forlengelsen av dette mener MEF at forutsigbarhet for leverandør, både i anskaffelses- og gjennomføringsfasen, er avgjørende for å opprettholde og øke konkurransen om offentlige kontrakter. Med det som bakgrunn mener vi følgende punkter bør adresseres i arbeidet med ny stortingsmelding:

Hvilke formål skal offentlige innkjøp ivareta?
Gjennomgang av terskelverdiene
Evaluering av opphevingen av forhandlingsforbudet
Kompetansenivået blant offentlige innkjøpere
Avvik fra bransjestandarder
Markedstilgang for små og mellomstore bedrifter
Ny stortingsmelding i 2018?

Etter planen skal meldingen om offentlige anskaffelser legges frem for Stortinget våren 2018. MEF ønsker å delta i det videre arbeidet med stortingsmeldingen og ser frem til å få komme med ytterligere innspill til innholdet, når retningene og de nærmere temaene er fastlagt.

Se vedlagt brev for å lese innspillet til Nærings- og fiskeridepartementet i sin helhet.