Et steindekke som ikke holder vann

0
Maskinell steinlegging går unna. Det tar fire minutter å legge ut en pall med steiner, som er ca. 8 kvadratmeter og veier til sammen 1650 kilo. (Foto: Runar F. Daler).

Drenerende – eller permeable – dekker blir mer og mer vanlig her til lands. Gamle avløpsnett med for dårlig kapasitet, kombinert med fortetting i eksisterende byområder og stadig våtere og mer heftig vær, har gitt betydelig overvannsproblemer mange steder de senere årene.

En rekke kommuner har derfor begynt å stille krav om fordrøyning av vannet, og ofte blir utbyggere pålagt å ta hånd om alt overvann på egen tomt. Med denne bakgrunnen er den kanskje ikke så rart at permeable dekker brer om seg i Norge. Noen tiår etter land litt lengre sør i Europa.

Les mer på Anleggsmaskinen.