Illustrasjonsbilde: Fauske vannverk

Revidert veiledning for vannverk om farekartlegging og beredskap

Flere definisjoner enn tidligere og omtale av aktører og ansvarsforhold er oppdatert. I tillegg er drikkevannsforskriften som hjemmelsgrunnlag for internkontroll gjort tydeligere.

0

Mattilsynet har revidert veiledningen «Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen» fra 2006. Den reviderte veiledningen, som er datert april 2017, bygger på den samme strukturen som tidligere. Innholdsmessig er det gjort justeringer flere steder, slik at den er oppdatert i forhold til nytt regelverk og andre styrende dokumenter.

Veiledningen finnes kun i digital utgave. I tillegg gis vedleggene A-D som separate dokumenter, slik at de kan lastes ned og benyttes i arbeidet med å utarbeide beredskapsplanen.

Se mer informasjon om sikkerhet og beredskap i vannforsyningen og veilederen