Akerselva ved Vaterland. (Foto: Wikimedia Commons).

13,7 mill til nye vannveier

Forskningsrådets nye initiativ BYFORSK deler ut 70 millioner til seks nye, tverrfaglige byprosjekter. I konkurranse med 63 andre søknader fikk det NIVA-ledede prosjektet «New Water Ways» 13,7 millioner kroner i bevilgning. Prosjektet har en varighet på 3,5 år.

0

− Disse prosjektene kombinerer høy kvalitet og tverrfaglighet på en spennende måte. Det gir et viktig utgangspunkt for å kunne bidra til å utvikle nye og attraktive løsninger på byenes komplekse utfordringer, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet, i en uttalelse.

«New Water Ways» skal undersøke og utforske hvordan rådende vannforvaltning i byer kan omdannes for å skape et vannsensitivt og klimatilpasset samfunn. Prosjektet beveger seg ut over dagens konvensjonelle urbane vannforvaltning (UWM), særlig for håndtering av overvann, noe som er aktualisert med økende frekvens og mengden nedbør som følge av klimaendringer.

– Vårt arbeid vil hjelpe norske byer til å være i førersetet ved overgangen til bærekraftig urban vannforvaltning; fra drenerte byer til grønne, levende, klimatilpassede og vannfølsomme byer, sier Isabel Seifert-Dähnn, forsker i NIVA og leder av prosjektet.

«New Water Ways» samler en mangfoldig gruppe partnere fra forskning, næringsliv og offentlig forvaltning i et felles løft for å løse vannrelaterte utfordringer i byene. Prosjektet legger til grunn en helhetlig tilnærming til dagens norske vannforvaltningssystemer, herunder å identifisere barrierer og potensielle utløsere for overgang til et vannsensitivt og klimatilpasset samfunn.

Prosjektgruppen – som i tillegg til NIVA består av forskningsmiljøer ved NINA, Universitetet i Oslo, NTNU, Alterra i Nederland, innovasjonsaktøren SoCentral, DNV-GL og Oslo Vann- og avløpsetat – vil ha et utvalg kjerneområder i Oslo som case-studier.  Prosjektet vil videre kunne oppskaleres til å inkludere også Bergen og Trondheim, og vil trekke lærdom fra København og Amsterdam.

– Våre resultater vil komme til nytte for urbane vannforvaltere, bedrifter, akademia og allmennheten, avslutter Isabel Seifert-Dähnn.

>> Les mer hos Forskningsrådet: Ny forskning skal gi kunnskap for bærekraftig byutvikling