Ventilen på plass

Fleksibel flens gir enklere ventilbytte

Under rehabilitering av vannforsyningen i Rosenkrantzgata i Drammen blir både rør, ventiler og kummer oppgradert. Bruk av nye ventiler med løsflens gjør det enkelt å skifte ut de gamle. 

0

I Drammen fortsetter arbeidet med å skifte ut VA-infrastruktur. Nylig kunne man ferdigstille nok et viktig prosjekt, som var en oppgradering av vannforbindelsen i Rosenkrantzgata i sentrum.

Rørstrekket som ble fornyet er på ca 500 meter og selve røret er i stål og har ligget der siden 1942. Etter inspeksjoner og vurderinger fant man ut at røret lot seg rehabilitere med innvendig strømpe. Man fant fort ut at det var nødvendig å skifte ut to ventiler og kummer. Prosjektet foregikk i regi av Glitre Vannverk, der entreprenør Kjeldås utførte arbeidet med å rehabilitere rørstrekket med strømpe og sette ned to nye kummer.

Lot flensen stå

Ventilene, som etter alt å dømme var fra krigens dager, lot seg imidlertid ikke rehabilitere, og de ble byttet ut med nye. Denne oppgaven falt på Drammen Drift.

Å skifte ut gamle ventiler kan være lettere sagt enn gjort, siden ventiler som regel er nøyaktig tilpasset fast byggemål mellom rørflenser. Rørflensen har som kjent en forhøyning på midten, som ventilens flens skal passe med, og det skal også pakning imellom.

– I Rosenkrantzgata dreide det seg om to ventiler som var utgått på dato og som regelrett måtte kappes ut med hydraulisk kjedesag. Når man skal sette inn ny ventil er det umulig å få på plass den nye med pakninger og det hele. Her kom vi oss forbi dette ved å bruke en type ventil med justerbare flenser, forklarer Geir Ove Næss ved Drammen Drift.

Ventilen man her brukte heter Aquosus, leveres av Ulefos, og er utstyrt med såkalt bevegelig løsflens. Dermed kunne man skifte ut slusen uten å måtte endre på røropplegget.

Gammel ventil

Bevegelig ventilflens

Den justerbare flensen er bevegelig, 4 mm på hver side. Til sammen vil den nye ventilen være 8 mm kortere enn den gamle.

– Dermed kan man kappe løs ventilen mellom to flenser som sitter fast, rengjøre flensene og sette inn en ny ventil uten vanskeligheter, forklarer Næss.

Ved installasjon av ventil med løsflens leveres ventilen med sammenpressede flenser. Når ventilen settes på plass vil flensene strekkes ut av flensboltene og fylle opp byggelengden. Når man så har fått på plass pakning og strammer boltene på flensene vil flensen trekkes ytterligere litt ut, slik at den klemmer fullstendig mot pakningen.

– Dette dreide seg om en seks tommers ventil, men vi har tidligere brukt andre dimensjoner på tilsvarende prosjekter, det gjør det mulig til å skifte ut ventiler uten å gjøre store operasjoner. Vi synes løsningen er god, ikke minst fordi man kan unngå store kostnader, som for eksempel utskifting av hele kummer når dette ikke er nødvendig, forklarer Næss ved Drammen Drift. Drammen Drift har til sammen ca. 45 ansatte.