Nyheter

Nyheter

Bruker 225 mill ekstra på riksveier og sikring mot naturkrefter

Regjeringen reviderte denne uken sitt nasjonalbudsjett for 2015. Forslaget innebærer blant annet 225 millioner kroner i tilleggsbevilgninger til veiformål. Av dette går 198 mill. til riksveier.

Powel og Microsoft skal samarbeide i skyen

Powel, en stor leverandør av programvareløsninger og tjenester til VA-bransjen inngår et samarbeid med Microsoft ved å ta i bruk Microsoft Azure, for mer fleksible, relevante og tilgjengelige løsninger.

Emerson tar Fisher Ventiler inn i sitt norske program

Som del av en langsiktig strategi har Emerson besluttet å la Fisher Ventiler bli en del av Emerson Norge. Strategi er allerede gjennomført i resten av Europa.

Lanserer virvelkammer for enkelthus i polyurethan

Kommunene stiller stadig setter strengere krav til påslipp av overvann til avløpsnettet. Flere og flere kommuner krever nå fordrøyning av overvann fra eneboligtomter.

Frykter flere urbane flommer

Hvem skal vokte husene når været blir dårligere? Kommunene har ansvar for at bygninger og infrastruktur skal tåle nye klimapåkjenninger, men strengere lovverk har ikke ført til mer robuste løsninger.

Blåskjell kan huske forurensing

Ved kraftig nedbør kan kapasiteten i byens avløpssystemer være for liten. Dette påvirker den hygieniske vannkvaliteten i bynære områder. Analyse av blåskjell kan fortelle om vannkvalitet tilbake i tid.

En global pumpegigant feirer en fantastisk framgang

Grundfos har vært en ledende aktør i å utvikle nye løsninger. Selskapet har produsert mer enn 
350 millioner pumper, har 83 selskaper lokalisert i 56 land og har i dag ca. 19.000 medarbeidere.

Enklest mulig graveregler vil redusere kostnader

Det pågår arbeid på flere fronter for bedre samordning av ledninger i grunnen. Felles graveregler vil føre til lavere kostnader for både kommunene og entreprenørene.

Kristiansand og Lillesand knytter sterk vannforbindelse

Kristiansand kommune har inngått et samarbeid med Lillesand kommune om bygging av ledningsanlegg og bruk av Grimevann som ny reservevannkilde for østsiden av Kristiansand. Ledningsanlegget mellom de to byene er estimert til 250 mill.

Tar fettutskilling til et helt nytt nivå

Ottabedriften Fiberprodukt AS har utviklet en helt ny fettseparator for restaurant og storkjøkken. Den gjør det mulig å gjenvinne alt av fett og olje fra avløpsvannet på enkel og renslig måte.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com