VA

VA

Er det på tide å legge om overvannsplanene?

I Norge er det i dag cirka tyve prosent fellessystem, men alle kommunene synes nå å ha mål om hundre prosent omlegging av fellessystem til separatsystem. Er det riktig bruk av store, nasjonale ressurser å legge om fra fellessystem til separatsystem?

Beregner klimapåvirkningen fra vannverk

Asplan Viak har utviklet et verktøy for vannbehandlingsanlegg som enkelt beregner klimapåvirkningen av konstruksjon og drift av anlegget allerede i dimensjoneringsfasen.

Digitalisering kan gir mer bærekraft

Årets VA/VVS møteplass fokuserer ikke på VVS eller VA, men på bransjens to viktigste utfordringer og samtidig muligheter: Digitaliseringen og det grønne skiftet handler om en utvikling som går stadig raskere og på andre arenaer enn tidligere.

Tar vannprøvene på egenhånd

Prøvetaking kan programmeres til å skje ved faste tidspunkter, ukedager, mengdeproporsjonalt eller ved spesifiserte hendelser.

Dobbel dugnad for rent og trygt vann til verden

Tilgangen på rent vann begrenser utvikling, helse og velferd i store deler av verden. Gjennom Xylem Watermark kan ansatte gjennom ulike tiltak gi sitt bidrag for å sørge for rent vann til steder der det virkelig trengs.

God respons på en-bolts strekkfast kobling   

Utstyr til VA-bransjen blir stadig mer brukervennlig. Den nye Hymax Grip strekkfaste skjøteløsningen fra Krausz har kun en bolt. Koblingen kan brukes til å føye sammen og støtte et bredt spekter av rørtyper og diametre og kommer i utførelsene skjøtekobling, flensemuffe, reduksjon og endekappe.

Heidenreich Butikk nr 34 er åpnet

Fredrikstad er med sine ca. 80 000 innbyggere en stor og spennende by med høy aktivitet. Med en fin beliggenhet godt synlig på innfartsåren til sentrum har Heidenreich skaffet seg et godt utgangspunkt. I dag åpner Heidenreich sin butikk nr 34.

Vil sette overvannet i hovedstaden på kartet

I samarbeid med Oslo kommune og andre partnere i forskningsprosjektet iResponse, samler forskerne innspill fra byens befolkning for å kartlegge hvor overvann opptrer under kraftige regnskyll

– Oppgradering haster

- Flomskadene på Sørlandet viser at det haster med å tilpasse Norge til klimaendringen. Dessverre ser politikerne ut til å være for opptatt av å klippe snorer til å legge tilstrekkelig vekt på vedlikehold og oppgradering.

Etterlengtet fornying av E16 med gode ideer om vann

Overvann skal ledes og flyte fritt og naturlikt i overvannssystemer som vil kreve minimalt med vedlikehold i fremtiden og spille på lag med miljøet. Nødvendige nye åpne bekkedrag skal utformes slik at de kan opprettholde seg selv og inngå som naturlige systemer langs veianlegget
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com