VA

VA

Bergen kartlegger private anlegg 

For å sikre vannforsyningsnettet mot innslag av forurensing kartlegger Bergen kommune alle private virksomheter som er koblet direkte til det kommunale nettet. Samtidige legger man inn denne informasjonen i et nyutviklet dataprogram som skal sørge for effektiv operativ sikkerhet mot uønskede hendelser.

Haltbrekken tilbrakte Verdens Miljødag på Hias

På verdens naturdag besøkte Lars Haltbrekken Hias IKS og Hias How20. Bakgrunnen for besøket var den nylig avlagte stortingsmeldingen «Avfall – Større ressurs, mindre ulempe». Gjennom arbeidet med avfallsmeldingen ble Haltbrekken oppmerksom på Hias og de mulighetene som ligger i å etablere sirkulære industriparker basert på råvarer i avløpsvann.

VPI blir nordisk hovedsete for miljøsatsingen hos Kingspan

Kingspan Group kjøper Vestfold Plastindustri(VPI) og går inn for å styrke virksomheten. Man gir samtidig VPI tilgang til flere produkter og teknologi innen vann- og avløpssegmentet. Kingspan Group gjøre VPI til hovedsete for sin satsing i Norden.

Store planer og åpen ideutveksling på vellykket VA-konferanse

Under en fagkonferanse i regi av Brødrene Dahl på Hankø i forrige uke ble framtidens planer for kommuner og veivesen i Nedre Glomma-regionen presentert. Det er snakk om investeringer i mangemilliarder klassen. Nabobyene samarbeider allerede på flere plan og åpner dessuten for mer ideutveksling enn tidligere.

Tunnellvask med såpe gjør avløpsvannet mer giftig

I 2012 var mer enn to hundre tonn helseskadelige kjemikalier i bruk i veirelaterte produkter i Norge, på tross av nasjonale målsettinger om redusert bruk. Ny forskning gir oversikt over hvilke stoffer dette er, hvilke vi mennesker er eksponert for og hvilke som lekker ut i miljøet.

Søndre Follo Renseanlegg tester ut biogass

Antec Biogas har satt ut sin testreaktor på Søndre Follo Renseanlegg. Første del av prosjektet er utprøving av prosessen med slam fra renseanlegget samt å foreta analyser av resultatene.

Den digitale tvilling tar form

Powel åpnet i går sin årlige konferanse for VA-brukere. Foruten en gjennomgang  og visning av videreutviklede programvarer ble dagen viet datasikkerhet, lekkasjesøking, digital utvikling og nye kundeløsninger. Visjonen om den digital tvilling ble også forklart.

Mengdemålere kommer nå med Profinet konfigurasjon

Krohne utvider mulighetene for digital kommunikasjon ved å tilby coriolis og magnetisk induktive mengdemålere med Profinet standard. Profinet er et industrielt ethernet som gir nye muligheter for hvordan feltutstyr kan integreres i kontrollsystemer.

Lanserer ny standard for vann og avløp

Tredve personer hadde møtt opp da den nye DiVA-guiden ble lansert i Norconsults lokaler i Sandvika 22. mai. DiVA, Digital VA-forvaltning forventes å skape en ny standard for hoved- og saneringsplaner i vann- og avløpsbransjen.

Rettstvister og forsinkelse i svensk VA

Peab stevner Gävle Water for å få mer betalt for byggearbeider som man mener ikke var inkludert i den faste prisen i kontrakten. I Østersund har en kontraktskonflikt forsinket oppgradering av vannverket med 1 1/2 år.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com