Elvestuen vil påby filter på alle vaskemaskiner

Norge, Sverige, Frankrike, Finland, Island og Luxembourg ber EU om å raskt å stille krav om rensefilter i vaskemaskiner som skal fange opp mikroplast fra tekstiler.

0

– Vi vet at vask av syntetiske klær og andre tekstiler er en betydelig kilde til spredning av mikroplast i naturen. Det må vi gjøre noe med, og dette er en god anledning til å vurdere krav til filter i vaskemaskiner. I brevet ber vi derfor EU-kommisjonen forplikte seg til at de skal se grundig på dette i forkant av neste revisjon av krav til vaskemaskiner. Dette kan bli et viktig tiltak for å redusere spredning av mikroplast fra landbaserte kilder, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Dette på tross av at det er minimalt med plast i norsk drikkevann, som i mange tilfeller hentes fra elver der det slippes ut avløp.

Lite plast i drikkevann

Marin forsøpling og spredning av mikroplast er et av de raskest voksende miljøproblemene globalt.

Norge, Sverige, Frankrike, Finland, Island og Luxembourg har sendt et felles brev til EU-kommisjonen hvor landene ber om at Kommisjonen innen to år skal vurdere tekniske løsninger for krav til vaskemaskiner for å hindre utslipp av mikroplast.

EU-kommisjonen jobber nå med en evaluering av krav til vaskemaskiner under det såkalte økodesigndirektivet. Økodesignkrav innebærer blant annet at det skal settes minimumskrav til energieffektivitet for produkter som skal selges i EU.

Ved å sette klare krav om energieffektivitet, vil produsenter tilpasse seg kravene allerede når produktet blir designet. Det settes også enkelte andre miljøkrav i direktivet. Kravene gjennomgås jevnlig, normalt hvert femte år. Dette er derfor en god anledning til å vurdere krav til filter i vaskemaskiner.