Aktuelt

Aktuelt

Vannbransjeprisen til Litlås vannbehandlingsanlegg

Under Vanndagene på Vestlandet i regi av Dihva ble Lindås vannverk i går kåret til vinner av Vannbransje prisen. Tre gode og spennende kandidater tyder på både kreativitet og tydelig vilje om å bygge gode og tidsriktige løsninger for VA.

Rådgiver kjøper seg fotfeste på Romerike

ØRP innlemmes i Norconsult fra 1. oktober 2019, og alle ansatte fortsetter i sine stillinger i Storgata 11 på Jessheim. Med integreringen av ØRP vil Norconsult ha rundt 40 medarbeidere på Jessheim. I likhet med Norconsult er ØRP eid av egne medarbeidere.

Stiller spørsmål ved det å ha drikkevann i fjellbassenger

Under Dihva konferansen i Haugesund ble det i forbindelse med Askøy saken stilt spørsmål om sprengte fjellhuler i det hele tatt er egnet for oppbevaring av drikkevann. Etablering av signalmaster på toppen av slike anlegg tiltrekker seg dessuten fugl, som setter det hele under hygienisk press.

Regnvann må lagres lokalt for å unngå oversvømmelser

Klimaendringene fører til hyppigere og kraftigere nedbør, og spesielt i byene har vi sett store skader etter flom forårsaket av regnvann. En del av løsningen er lokal overvannshåndtering, for å hindre oversvømmelser og unngå overbelastning på avløpsnettet.

Et gravefritt inngrep i viktig naturområde

Prinsdalsbekken renner gjennom bydelen Søndre Nordstrand i Oslo. Bekken er en del av Ljanselva-vassdraget, som har sitt utløp i Bunnefjorden. Prinsdalsbekken er et populært tur- og friluftsområde med turstier og ulike naturtyper, blant annet vernet skog. Området er registrert som viktig for det biologiske mangfoldet. 

Økning i fargetall i vannkilder kan forhindres

Av alle de generelle endringene i ferskvannskvaliteten her i landet siden 1970, er økning i fargetall sannsynligvis den mest dramatiske. Vannverk må håndtere overflatevann med stadig økende nivåer av naturlig organisk materiale.

Prisgunstig nivåradar og oppgradering av VA-metere

En helt ny prisgunstig radar for presis nivåmåling i enklere applikasjoner og oppgradering av sikkerhetsklasse for VA- Metere.

Jakten på energibesparelser fortsetter

Arbeidet med energiøkonomisering i Hias har pågått i mange år. I 1986 installerte Hias varmepumper. I 2003 gjennomførte selskapet den første ENØK-kartleggingen. Deretter ble det satt spesifikke mål for ENØK-tiltak, og det ble gjennomført teoretisk kartlegging av forbruk og utstyrsstudie.

Bjørn Moen blir direktør for Heidenreich – Bård Samstad fratrer

Bård Samstad slutter som Administrerende Direktør i Heidenreich. Styret i Heidenreich AS har utnevnt Økonomidirektør Bjørn Moen som ny Administrerende direktør. Han overtok stillingen den 01.09.2019.

Utvinning av nitrogen fra avløpsvann

En svensk metode for utvinning av nitrogen fra avløpsvann er under utvikling. Nå mottar innovasjonsselskapet Easymining innen Ragn-Sells Group EU-midler for å komme videre med den patenterte teknologien.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com