Aktuelt

Aktuelt

Enkel pumpestyring som passer til alt

Til styring av en og to pumper for enkle fylle- og tømmeoppgaver trengs det ikke så avansert opplegg. Både de gode bruksegenskapene og den enkle oppkoblingen til ethvert system for driftskontroll gjør Grundfos nye pumpestyring til et spennende alternativ.

Noen gamle rør lekker mindre enn andre

Gamle støpejernsrør har flere feil på rør med liten diameter, enn på større diameter. På den andre siden oppfører gamle plastrør seg motsatt. Gamle plastrør med større diameter har flere lekkasjer enn gamle plastrør med liten diameter.

Digitalisering i en offensiv kommune

Under Vanndagene på Vestlandet i regi av Dihva i forrige uke holdt Torstein Dalen i Bergen kommune et engasjerende foredrag om bruk av digitale verktøy. Dalen pekte også på hva digitalisering kan by på av muligheter for den som vil gå offensivt til verks.

Vannbransjeprisen til Litlås vannbehandlingsanlegg

Under Vanndagene på Vestlandet i regi av Dihva ble Lindås vannverk i går kåret til vinner av Vannbransje prisen. Tre gode og spennende kandidater tyder på både kreativitet og tydelig vilje om å bygge gode og tidsriktige løsninger for VA.

Rådgiver kjøper seg fotfeste på Romerike

ØRP innlemmes i Norconsult fra 1. oktober 2019, og alle ansatte fortsetter i sine stillinger i Storgata 11 på Jessheim. Med integreringen av ØRP vil Norconsult ha rundt 40 medarbeidere på Jessheim. I likhet med Norconsult er ØRP eid av egne medarbeidere.

Stiller spørsmål ved det å ha drikkevann i fjellbassenger

Under Dihva konferansen i Haugesund ble det i forbindelse med Askøy saken stilt spørsmål om sprengte fjellhuler i det hele tatt er egnet for oppbevaring av drikkevann. Etablering av signalmaster på toppen av slike anlegg tiltrekker seg dessuten fugl, som setter det hele under hygienisk press.

Regnvann må lagres lokalt for å unngå oversvømmelser

Klimaendringene fører til hyppigere og kraftigere nedbør, og spesielt i byene har vi sett store skader etter flom forårsaket av regnvann. En del av løsningen er lokal overvannshåndtering, for å hindre oversvømmelser og unngå overbelastning på avløpsnettet.

Et gravefritt inngrep i viktig naturområde

Prinsdalsbekken renner gjennom bydelen Søndre Nordstrand i Oslo. Bekken er en del av Ljanselva-vassdraget, som har sitt utløp i Bunnefjorden. Prinsdalsbekken er et populært tur- og friluftsområde med turstier og ulike naturtyper, blant annet vernet skog. Området er registrert som viktig for det biologiske mangfoldet. 

Økning i fargetall i vannkilder kan forhindres

Av alle de generelle endringene i ferskvannskvaliteten her i landet siden 1970, er økning i fargetall sannsynligvis den mest dramatiske. Vannverk må håndtere overflatevann med stadig økende nivåer av naturlig organisk materiale.

Prisgunstig nivåradar og oppgradering av VA-metere

En helt ny prisgunstig radar for presis nivåmåling i enklere applikasjoner og oppgradering av sikkerhetsklasse for VA- Metere.
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com