Skal ta hovedstaden med Norges minste spylebil

Bilen er bygget på en Ford Ranger og kan både suge og spyle, bilen er ikke høyere enn 180 cm og har fremkommeligheten til en firehjuls trekker. Avdelingen vil ellers være utrustet med ADR bil til tankrengjøring og tømming av oljeutskillere, supersuger og tradisjonelle spylebiler.

0

 

Arnkværn Miljø og Renovasjon Oslo AS er en del av VA365.

– Vi ønsker å tilpasse oss kundenes behov i urbane strøk og har derfor gått til innkjøp av Norges minste spylebil. Den er bygget over en Ford Ranger og kan både suge og spyle. Bilen er lavere enn 180 cm og har fremkommeligheten til en firehjuls trekker, sier daglig leder i Arnkværn Miljø og Renovasjon Oslo AS, Christian Persson.

Avdelingen vil ellers være utrustet med ADR bil til tankrengjøring og tømming av oljeutskillere, supersuger og tradisjonelle spylebiler.

– Hverken supersuger eller ADR kombibiler er lokalisert på nordsiden av Oslo, så det håper vi kundene vil sette pris på, fortsetter han.

Bransjen er i stor endring og man ser utenlandsk kapital i form av oppkjøpsfond, som kjøper opp de fleste store aktørene i bransjen.

– Dette ønsker vi å være motpolen til, med 9 garasjeanlegg og tre kjørekontorer geografisk spredd slik at vi opprettholder nærheten til sluttkunden sier daglig leder i VA365 Ole Kristian Qvale.

Daglig leder i VA365 Ole Kristian Qvale

Arnkværn Miljø og Renovasjon har en klar vekststrategi, og som en del av dette ble Br. Stenskjærs vann- og avløpsteknikk divisjon kjøpt opp i 2017.
En ny avdeling ble etablert på Romerrike ved nyttår, og som en del av det videre felttoget i VA ble en ny avdeling kalt Arnkværn Miljø og Renovasjon Oslo dannet.

Totalt i VA365 disponerer man 40 enheter.